EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 4-13.10.2019 г.

В EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 4-13.10.2019 г. ви представяме най-интересните и важни бизнес събития и обучения за следващите 10 дни, публикувани в EventsPRO.bg I Бизнес събитията в България

Общо 49 бизнес събития и обучения за периода

Препоръчваме: Семинар „Решение за 1 милион долара“ с Роберт Ролих, София, 5.11.2019 г.


04.10.2019 г. (петък)

Обучение „НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП)“, София

Конференция „Additive Days 2019: Save the Date“, София (04-06.10.2019 г.)

Семинар „CSR и комуникации“, София

Семинар „Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на допуснати счетоводни грешки и промяна в счетоводната политика“, Бургас

Всички събития от деня може да видите тук (6 събития)


05.09.2019 г. (събота)

Бизнес семинар „Активирай Бизнеса си“, Варна

Събитие „GDG DevFest Sofia 2019“, София

Интензивен курс по HR Management, София (05-06.10.2019 г.)

IAB Digital Masterclass, София (05-27.10.2019 г.)

Всички събития от деня може да видите тук (6 събития)


06.10.2019 г. (неделя)

Курс „НЕНАСИЛСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ“, София


07.10.2019 г. (понеделник)

Обучение „Човешки ресурси“, София (07.10.-18.11.2019 г.)

Обучение „Икономист“, София (07.10.-20.12.2019 г.)

Kурс по дигитални компетенции за работа със социални мрежи, София (07-11.10.2019 г.)

Семинар „Планиране във веригата за доставки“, София (07-08.10.2019 г.)

Всички събития от деня може да видите тук (11 събития)


08.10.2019 г. (вторник)

Daily Management {LEAN production tools}, София

Обучение „АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ЦЕЛИТЕ НА МАРКЕТИНГА“, София (08.10.-15.11.2019 г.)

Събитие „5 secrets of event management“, София

Обучение „Budgeting and Controlling – Comprehensive roadmap at strategic, tactical and operational level“, София (08-09.10.2019 г.)


09.10.2019 г. (сряда)

Обучение „ПРЕВЕНЦИЯ НА ФИНАНСОВИ ИЗМАМИ“, София

Обучение „Етика на кандидатстване“, София

Уъркшоп „Управление на бизнес проект“ – 4 вечерни workshop обучения, София (09-23.10.2019 г.)

Обучение „TPM (Total Productive Maintenance)“, София

Всички събития от деня може да видите тук (9 събития)


10.10.2019 г. (четвъртък)

Обучение „Производство и доставка JUST IN TIME“, София

Уъркшоп: „Как да договориш невъзможното?“, София

Ден на отворените врати в IT STEP, София

Събитие „Дни на кариерата – ИТ, Комуникации и Аутсорсинг“, София

Конференция Employer Branding БГ Версия 2.0, София


11.10.2019 г. (петък)

Събитие „Първи стъпки в програмирането“, София

Конференция „Business Meets Culture – JCI Bulgaria National Convention 2019“, Пловдив (11-13.10.2019 г.)

Семинар „Задължения на длъжностните лица за защита на личните данни. Проблеми от практиката и новите законови промени“, София

Конференция „HackConf 2019“, София (11-13.10.2019 г.)

Всички събития от деня може да видите тук (6 събития)


12.10.2019 г. (събота)

Обучение „Ангажиране и Мотивация на персонала“, София


Ако искате и вашето събитие да бъде публикувано в EventsPRO.bg, моля изпратете информация на EventsPRO.bg Mail. Регистрираните потребители могат сами да публикуват и управляват информацията за своите събития.