Семинар „Планиране във веригата за доставки“

Приключило

7 - 8 окт. 2019

София

Семинар „Планиране във веригата за доставки“

Дата:

7 - 8 окт. 2019, понеделник - вторник

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, София, ул. „Люлин планина” № 33а

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

7 – 8 октомври 2019 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика

1. Въведение. Типове планиране в Supply Chain – йерархия, структура и връзки. Координация в Supply Chain.

2. Demand Planning

Роля на прогнозиране на търсенето. Специфики на прогнозирането. Типове методи за прогнозиране. Принципи при прогнозирането. Какво представлява Demand Planning процеса. Разграничаване на Demand, Unconstrained Demand и Constrained Demand. Какво е Demand Planing. Връзка и разлики между прогнозиране и Demand Planning. Фактори, влияещи върху търсенето. Роля на ИТ системите при прогнозирането. KPI’s при прогнозирането.

3. Планиране на продажбите и операциите – S&OP

Какво е S&OP. Основни принципи на S&OP процеса. Цели на S&OP. S&OP хоризонт. S&OP цикъл. Основни проблеми, произтичащи от липсата на S&OP процес в компаниите. Ползи от внедряване на S&OP процес. Взаимовръзка на S&OP с останалите вътрешно-фирмени планове. Най-честите пречки за ефективен S&OP процес.

4. Планиране на снабдяването и управление на запасите

Типове запаси в Supply Chain. Планинг параметри. Типове lead times в Suply Chain. Същност и роля на цикличния запас. Същност и роля на гаранционния запас. Фактори, влияещи върху гаранционния запас. Определяне на подходящото ниво на гаранционния запас. Практични съвети при управлението на гаранционния запас. Разходи, свързани с поддържането на запаси. Инструменти за подобряване на ефективността от управлението на запасите. KPI’s при управление на запасите. Приложение на АВС анализ в управлението на запасите.

5. Обобщение

Цена 340 лева без ДДС. До 31 август – 15 %  отстъпка от обявената цена.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени лекции, кафе -паузи и обяди – кетъринг “Мати Ди”.