Daily Management {LEAN production tools}

Дата:

28 септември 2021, вторник

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882 62 60 60, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

АУДИТОРИЯ

Собственици и управители, производствени мениджъри, технически мениджъри, мениджъри по развоя, търговски мениджъри, мениджъри логистика, мениджъри по персонала, специалисти ремонт и поддръжка, производствени  плановици, организатори производство, технолози и процесни инженери, индустриални инженери, Лийн мениджъри, членове на Лийн екипи. Обучението е подходящо за мениджъри от всякакви нива, както и за тиймлидери

УЧЕБНА ЦЕЛ

Да ни запознае с Daily Management (DM) като част от по-общата философия на Lean мисленето. Да представи организационния и „технически“ инструментариум на DM. Да покаже успешни български примери за прилагане на DM. Да даде съвети как да въведем тези практики при нас.
Искате ли да знаете във всеки момент какво става във вашето производство и бизнес?

Искате ли да създадете среда, в която цялата работа и всеки проблем е виден, в която няма как нито човек, нито проблем да се „скатае“? Искате ли да знаете във всеки един момент докъде сте с изпълнението на плановете и поръчките? Ако е така, определено Ви е нужен Daily Management

ТЕМАТИКА И КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ

 • Daily Management философия & Lean мислене
 • Прозрачност – Работна среда, при която всичко се вижда
 • Комуникация – Мисля-Говоря-Действам
 • Решаване на спешни проблеми – 3C
 • Решаване на системни проблеми чрез фокус върху причината – 8D
 • Лидерство – организирай търсене на причините и развържи потенциала на хората
 • Lean & DM цели – как и какви цели да заложим, за да постигнем по-добра ефективност?
 • Фокус върху процеса – PDCA – Стандартизирана работа, Сигнализиране
  Визуален мениджмънт – покажи и оценявай работата на всеки
 • Leader Standard Work (LSW)
 • Стандартизирано и рутинирано лидерство
 • Стандарти за поведение на лидерите и отчетност
 • Стандартизирани задачи за тиймлидери, супервайзори, мениджъри и директори
 • Цели, акценти и варианти на Визуаления контрол
 • Табла за визуализация и видове информация за визуализиране
 • Дневна отчетност
 • Процедури за ескалация при проблем
 • Структурирани и стандартизирани оперативки на всички нива
 • Проследяване на проблеми – Отчетност и осигуровки против повторно проявяване
 • Одит и дисциплина
 • Въвеждане на DM – Създаване на LSW, визуални контроли, дисциплина и дневна отчетност
 • Ползи и Проблеми. Обобщение