Обучение „TPM (Total Productive Maintenance)“

Дата:

9 октомври 2019, сряда

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Учебна зала на Алфа Куолит, София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882 62 60 60, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

TPM е управленска система, създадена и използвана от Тойота, Мазда и други водещи компании в света, която води до повишена ефективност в производството, чрез създаване и прилагане на специфична нова фирмена култура за поддръжка на производственото оборудване

Целта на обучението по ТРМ е да представи на участниците механизма за отстраняване на четири от големите “болести” в производството:

повреди (по машините);
дефекти (в продуктите);
злополуки (с хората);
загуби (в производствената система).

В резултат от обучението ще можем:

да реализираме непрекъснати подобрения, засягащи основни показатели на процесите и продуктите;
да разкриваме видимите и невидими загуби в производството;
да инициираме самооценка на състоянието и да помогнем в изграждането на приоритети за подобрение;
да изградим една цялостна система за откриване и елиминиране на загубите;
да подобрим фирмената култура с цел успешно внедряване на ТРМ.
ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

АУДИТОРИЯ

Собственици на фирми и висши мениджъри от индустрията, производствени и технически мениджъри, индустриални инженери, специалисти по технологично проектиране на производството и специалисти по производствено планиране

МЕТОД НА РАБОТА

Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български практики. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците. Разглеждане и обсъждане на проблеми от практиката

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Персонално
Публично
Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български
Английски
Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org