TPM – Total Productive Maintenance  {LEAN production tools}

Дата:

30 ноември 2021, вторник

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Учебна зала на Алфа Куолити, ет.1, София, София, кв. Хладилника, ул. Кишинев 8-10

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882 62 60 60, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

TPM е управленска система, създадена и използвана от Тойота, Мазда и други водещи компании в света, която води до повишена ефективност в производството, чрез създаване и прилагане на специфична нова фирмена култура за поддръжка на производственото оборудване

Целта на обучението по ТРМ е да представи на участниците механизма за отстраняване на четири от големите “болести” в производството:

  • повреди (по машините);
  • дефекти (в продуктите);
  • злополуки (с хората);
  • загуби (в производствената система).

В резултат от обучението ще можем:

  • да реализираме непрекъснати подобрения, засягащи основни показатели на процесите и продуктите;
  • да разкриваме видимите и невидими загуби в производството;
  • да инициираме самооценка на състоянието и да помогнем в изграждането на приоритети за подобрение;
  • да изградим една цялостна система за откриване и елиминиране на загубите;
  • да подобрим фирмената култура с цел успешно внедряване на ТРМ.

АУДИТОРИЯ

Собственици на фирми и висши мениджъри от индустрията, производствени и технически мениджъри, индустриални инженери, специалисти по технологично проектиране на производството и специалисти по производствено планиране

МЕТОД НА РАБОТА

Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български практики. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците. Разглеждане и обсъждане на проблеми от практиката

 

РАБОТЕН ЕЗИК

Български
Английски

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org