За нас

EventsPRO.bg е интернет портал, който събира, публикува и популяризира информация за предстоящи бизнес събития и обучения, както и важни детайли за отминали такива. EventsPRO.bg е собственост на „Eвентспро.бг“ ЕООД.

Нашата мисия е да създадем и поддържаме подходяща платформа за информиране на бизнеса за интересни и подходящи събития, които могат да донесат добавена стойност за неговото развитие.

Нашата цел е публикуваната информация за бизнес събития да бъде качествена, навременна и достоверна.

Ние разчитаме на нашите потребители за публикуват информация за техните бизнес събития.

Ние се ангажираме да популяризираме активно и успешно EventsPRO.bg и публикуваната в него информация.

Сайтът предоставя възможността за безплатно публикуване на бизнес събития и търсенето на такива от потребителите.

Добавянето на нови събития се осъществява чрез:

  • публикуване от Регистриран потребител: За да добавяте сами събитие е необходимо да се регистрирате и да попълните изискваната информация. Администратор на EventsPRO.bg ще провери и одобри публикуването на информацията.
  • публикуване от редактор на EventsPRO.bg: Събития от сферата на бизнеса или такива, които имат ключово въздействие върху бизнес процесите в България и все още не са публикувани от Регистриран потребител, могат да бъдат публикувани от редактор на сайта.

Потребителите могат да изпращат информация за събития и събитийни новини директно на нашия e-mail адрес EventsPRO.bg@gmail.com. Те могат да бъдат публикувани след преценка на редактор на EventsPRO.bg.

Доверените Регистрирани потребители са получили предварително одобрение от администратор на EventsPRO.bg и техните публикувани събития се визуализират на сайта веднага, без да е необходима администраторска намеса.