Производство и доставка JUST IN TIME {LEAN production tools}

4 февруари 2021

София

Производство и доставка JUST IN TIME  {LEAN production tools}

Дата:

4 февруари 2021, четвъртък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Учебна зала на Алфа Куолити, София, кв. Хладилника, ул. Кишинев 8-10

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882 62 60 60, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

На обучението ще представим в систематизиран вид:

основните идеи и принципи на JUST IN TIME
съдържанието на отделните етапи на въвеждане на JUST IN TIME
необходимите предпоставки, които предхождат въвеждането на JUST IN TIME

АУДИТОРИЯ

Собственици, управители и висши мениджъри на фирми от индустрията и реалния сектор, производствени мениджъри, технически мениджъри, мениджъри по развоя, търговски мениджъри, специалисти офериране и връзки с клиенти, мениджъри логистика, мениджъри закупуване, мениджъри външни кооперации, мениджъри по персонала, икономически мениджъри, главни инженери, главни технолози, главни механици, главни енергетици, технолози и процесни инженери, индустриални инженери, инженери по качеството, специалисти по технологично проектиране на производството, специалисти по производствено планиране, специалисти по организация на производството, специалисти по оперативно управление на производството, Лийн мениджъри, членове на Лийн екипи. Обучението е подходящо за мениджъри от всички ресори и всички нива, както и за тиймлидери

ТЕМАТИКА

Предпоставки за създаване на поток
Разкриване на целия поток на стойността за всяко изделие
Основни цели при картографиране на сегашното състояние, оценка на процесите с цел създаване на бъдеще състояние
Определяне на капацитети на отделните работни места
Определяне на тесните и широките работни места
Постигане на базово ниво на годност на всички операции
Подреждане на потока в последователност, гарантираща по-голяма пропускателност в края на потока
Балансиране на потока на продукта през завода с пазарното търсене
Достигане на базово ниво на стабилност в една линия – индикатори на нестабилност
Подходи при създаване на стабилност
Установяване и премахване на големи загуби – използвани инструменти
Намаляване на променливостта чрез нейното изолиране
Целият материал в синьо трябва да бъде само загатнат
Изравняване на работното натоварване за създаване на основа за поток и стандартизация
Едноелементен поток – непрекъснат поток
Създаване на поток от свързани процеси – стратегии и ефективни инструменти
Критерии за постигане на поток
Поток с изтегляне (Pull Flow)
Основни елементи на изтеглянето
Изтегляне при производство по поръчка
Изтегляне между отделните операции
Поток, изтегляне и отстраняване на загубите
Предпоставки за добре работещ поток с изтегляне
Производствена стратегия: точно навреме – (JIT)
Възникване на системата
Принцип на тегленето
Принцип на организационната магистрала
Принцип на непрекъснатите подобрения
Усъвършенстване на транспортирането и манипулирането на материалите – групиране на материалите, създаване на единица складова наличност и формиране на определени зависимости
Анализ на мобилността
Анализ на празното преместване
Обратно планиране (IP)
Заключителна част
ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА

Мултимедийни презентации на темите, допълнени с подходящи примери. Въпроси за дискутиране и практически упражнения

УДОСТОВЕРЕНИЯ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Публично обучение
Фирмено обучение на място
Индивидуално обучение на място или в наша зала

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org