Обучение „Подбор и оценка на персонала“

Дата:

17 - 31 окт. 2024, четвъртък - четвъртък

Час:

18:30 - 21:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Даниела Велкова, 0886 984620, 0885 755867 , E-Mail

За събитието

Професионално обучение по част от професията „Икономист“ – модул „Подбор и оценка на персонала

Хорариум: 20 уч. часа.

Форма на занятия: онлайн чрез виртуална класна стая – вторник и четвъртък.

Обучението е с практическа насоченост и включва следните теми:

• Подбор на персонал;

• Методи за подбор на персонал;

• Оценка на персонала;

• Програми за развитие на персонала;

• Мотивация на персонала;

• Упражнения – разработване на обяви за свободни позиции, провеждане на подбор и изготвяне на критерии при подбора, създаване на програма за оценка на персонала.

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3-37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплома за завършено средно или по-високо образование, медицинско свидетелство доказващо възможността да практикувате професията, заявление /по образец/, снимка паспортен формат.

Може да закупите обучението от тук: https://obc-hermes.com/podbor-i-otzenka-na-personala.html

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.