Обучение „Подбор и оценка на персонала“

Дата:

21 окт. - 4 Ное. 2020, сряда - сряда

Час:

18:30 - 21:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала Образователен бизнес център "Хермес", ет. 4, София, Бул. "Шипченски проход" 63, индустриална сграда Електроника

За контакти:

Даниела Велкова, 02 / 983 21 13, 0886 984620, 0885755867 , E-Mail

За събитието

Професионално обучение по част от професията „Икономист“ – модул „Подбор и оценка на персонала

Хорариум: 20 уч. часа.

Форма на занятия: присъствена или онлайн чрез виртуална класна стая с преподавател.

Курса е с практическа насоченост и включва следните теми:

• Подбор на персонал;

• Методи за подбор на персонал;

• Оценка на персонала;

• Програми за развитие на персонала;

• Мотивация на персонала;

• Упражнения.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по-високо образование.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.