Обучение „Подбор и оценка на персонала“

Дата:

1 - 15 юни 2021, вторник - вторник

Час:

10:00 - 12:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Даниела Велкова, 0886 984620, 0885755867 , E-Mail

Организатори:

За събитието

Професионално обучение по част от професията „Икономист“ – модул „Подбор и оценка на персонала

Хорариум: 20 уч. часа.

Форма на занятия: онлайн чрез виртуална класна стая.

Курса е с практическа насоченост и включва следните теми:

• Подбор на персонал;

• Методи за подбор на персонал;

• Оценка на персонала;

• Програми за развитие на персонала;

• Мотивация на персонала;

• Упражнения.

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3–37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по-високо образование.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.