Обучение „Човешки ресурси“

Дата:

7 окт. - 18 Ное. 2019, понеделник - понеделник

Час:

18:30 - 21:30

Достъп:

Такса участие

Място:

София, ет 4, София, бул "Шипченски проход" 63 ет 4, индустриална сграда Електроника, София, Бул. "Шипченски проход" 63

За контакти:

Даниела Велкова, 0886984620, 02 983 21 13, E-Mail

Организатори:

ЦПО към ОБЦ Хермес

За събитието

Професионално обучение по част от професията „Икономист“

Модул: Човешки ресурси

Хорариум: 48 уч. часа
занятия: присъствени или онлайн чрез виртуална класна стая с преподавател.
Курса е с практическа насоченост и е организирано в два модула:

МОДУЛ 1 – ТРЗ и личен състав

Кодекс на труда
• Възникване и изменение на трудовото право отношение
• Работно време и почивки
• Отпуски. Видове отпуски
• Прекратяване на трудовото право отношение

Кодекс за социално осигуряване
• Държавно обществено осигуряване
• Обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване
• Обезщетения за майчинство
• Парични обезщетения при безработица
• Задължително пенсионно осигуряване

Упражнения
• Изготвяне на ведомости за заплати.
• Оформяне на документи – декларации 1 и 6.
• Изготвяне на УП 2 и УП 3.

МОДУЛ 2 – Управление на човешките ресурси

Подбор на персонал
Методи за подбор на персонал
Оценка на персонал
Програми за развитие на персонала
Мотивация на персонала
Упражнения.