Обучение „Икономист“

Дата:

7 окт. - 20 Дек. 2019, понеделник - петък

Час:

18:30 - 21:30

Достъп:

Такса участие

Място:

София, бул. "Шипченски проход" 63, индустриална сграда Електроника, ет.4, София

За контакти:

Даниела Велкова, 02 / 983 21 13, 0886 984620, 0885755867, E-Mail

Организатори:

ЦПО към ОБЦ Хермес

За събитието

Професионално обучение по част от професията
Специалност: „Икономика и мениджмънт“
Хорариум: 100 учебни часа
Форма на занятия: присъствена, онлайн

Курсът е организиран в шест модула и е с практическа насоченост:

• Мениджмънт на фирмата
• Управление на човешките ресурси
• Маркетинг на фирмата
• Оперативно счетоводство
• Икономически анализ
• Управление на проекти финансирани от фондовете на ЕС

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията