Обучение „Мениджър“

Дата:

25 сеп. - 13 Ное. 2024, сряда - сряда

Час:

18:30 - 21:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Даниела Велкова, 0886 984620, 0885 755867, E-Mail

За събитието

Професионално обучение по част от професията, специалност „Икономика и мениджмънт“.

Хорариум: 60 учебни часа
Форма на занятия: онлайн, чрез виртуална класна стая по предварително изготвен график в два дни от седмицата.

Курсът е организиран в четири модула и е с практическа насоченост:

• Икономика и управление на предприятието;
• Счетоводство на предприятието;
• Бизнес планиране;
• Човешки ресурси;

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3-37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплома за завършено средно или по-високо образование, медицинско свидетелство доказващо възможността да практикувате професията, заявление /по образец/, снимка паспортен формат.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления