Обучение „Икономист“

Приключило

2 окт. - 20 Дек. 2017

София

Дата:

2 окт. - 20 Дек. 2017, понеделник - сряда

Час:

18:00

Достъп:

Такса участие

Място:

София, етаж 12, София, бул "Шипченски проход" 63 ет 12, индустриална сграда Електроника, ет 12, София

За контакти:

Вергиния Синапова,, 0886984620, 02 983 21 13,, E-Mail

Организатори:

ЦПО към ОБЦ Хермес

За събитието

Професионално обучение по част от професията
Специалност: „Икономика и мениджмънт“
Хорариум: 100 учебни часа
Форма на занятия: присъствена, онлайн

Курсът е организиран в шест модула и е с практическа насоченост:

• Мениджмънт на фирмата
• Управление на човешките ресурси
• Маркетинг на фирмата
• Оперативно счетоводство
• Икономически анализ
• Управление на проекти финансирани от фондовете на ЕС

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията