Обучение „Английски език за целите на маркетинга“

16 февр. - 30 мар. 2021

Online

Обучение „Английски език за целите на маркетинга“

Дата:

16 февр. - 30 мар. 2021, вторник - вторник

Час:

18:30 - 21:20

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Даниела Велкова, 02 / 983 21 13, 0886 984620, 0885755867, E-Mail

За събитието

Обучението е предназначено за професионалисти работещи в сферата на маркетинга и рекламата, на които им се налага да осъществяват ефективна комуникация на английски език и всички, които имат желание да придобият знания и умения в езика.

Хорариум: 50 уч часа
Група до 10 обучаеми
Занятия: онлайн по график, чрез виртуална класна стая с преподавател.

В модула се разглеждат:

• Лексиката и терминологията, която е застъпена в учебника се отнася до ключови понятия от сферата на маркетинга, рекламата и корпоративната комуникация;
• Темите, които се разглеждат включват различни видове стратегии за маркетинг, третират културните различия в отделните страни и предразполагат към дискусия, комуникативни ситуации и ролеви игри.

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат за придобити компетенции по чужд език.

За да се включите в групите е необходимо да владеете ниво на английски – B1 (Intermediate).