Нараства интереса към GDPR събитията и обучения през февруари 2018 г.

Темата за защита на личните данни и GDPR е водеща в бизнес събитийния сектор

Новият Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) влиза в сила от 25 май 2018 г. Той въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и поставя завишени изисквания към субектите в системата за защита на личните данни. Регламентът засяга всички организации, които имат достъп до лични данни на клиенти, работници и служители, доставчици и др.

Новите изисквания на законодателството ще имат сериозно въздействие върху всеки бизнес в рамките на Европейския съюз, като и затова след неговото обнародване на 4 май 2017 г. бе даден повече от едногодишен преходен срок за неговото въвеждане.

Това е и причината през последните месеци много обучителни организации, както и юридически специалисти и експерти, да организират събития и обучения по темата GDPR (General Data Protection Regulation), като с това наименование е популярен и новият европейски Регламент.


Вижте нашите предишни публикации: 

GDPR е актуалната тема при бизнес събитията и обучения за първите месеци на 2018-та година от 3.01.2018 г.

„Новите правила за защита на личните данни са във фокуса на три предстоящи събития“ от 29.08.2017 г.,

както и други събития в EventsPRO.bg чрез търсене с ключова дума GDPR или личните данни


През януари 2018-та година имаше немалко качествени и важни обучения по темата GDPR. Заради изключително големия интерес някои организатори обявиха нови издания през февруари за проведени вече обучения, забелязва се и тенденция за провеждане на GDPR събития и в по-малки градове, извън София и Пловдив.

Участвайте в събития и обучения, посветени на GDPR, за да научите как да предпазите бизнеса си от възможни законови проблеми, както и да се възползвате от възможностите на новия Регламент за спечелване на нови клиенти и за по-доброто им обслужване.

На 5 февруари в София

ЛЕГА КОНСУЛТИНГ, EXPERT EVENTS, Фондация „Право и Интернет“  организират съвместно Семинар „Новата правна уредба на защитата на личните данни. Регламент EU 2016/679 – GDPR“. Лектор е адв. Десислава Кръстева, сертифициран експерт по защита на личните данни, съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“. Цената за участие е 220 лв. без ДДС, а форматът целодневен – от 09.00 до 17.45 ч.

Семинар „Новата правна уредба на защитата на личните данни. Регламент EU 2016/679 – GDPR“

От 7 до 9 февруари

ЗОП Трейнингс организират обучения по тема Семинар „Новият европейски регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR)“ в Пловдив (7 февруари), Бургас (8 февруари) и Варна (9 февруари), като информация за тях може да откриете в споделената връзка – Интернет страница на проведеното през януари тяхно събитие в София.

Лектори са –  юридическите специалисти Лора Георгиева и Николай Цветанов от адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“, и Боян Янчев, Директор Техническа Реализация (CTO) в Лирекс.ком. Цената за участие е 120 лв. без ДДС, а продължителността – от 8.30 до 13.30 ч.

Тъй като местата за Бургас и Варна са изчерпани, а за Пловдив са останали само две свободни места – може да се възползвате от обявените нови дати – 1 март в София и 30 март във Варна.

На 9 февруари в София

Китов Център организира Семинар „Новата регулация за защита на личните данни (GDPR). Лектори са Гергана Николова, Главен експерт в дирекция “Сигурност” в Сметна палата, и Бойчо Бойчев, управител на “Небосистемс”. Цената за участие е 120 лв. без ДДС, а форматът полудневен – от 10.00 до 14.00 ч.

Семинар „Новата регулация за защита на личните данни (GDPR)

На 13 февруари в София

ЦПО ВИАНА организира Семинар „Данните са новият петрол! Изисквания на новия регламент за защита на данните“. Лектори са адвокат Митко Карушков и адвокат Марио Арабистанов от адвокатско дружество „Камбуров и съдружници“. Събитието е целодневно, от 10.00 до 15.00 ч., а таксата за участие е 150 лв.

Семинар „Данните са новият петрол! Изисквания на новия регламент за защита на данните“

На 15 февруари се организират две обучения в София

Alpha Quality организира Обучение „Нови правила за защита на личните данни – GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)“. Лектор е Людмил Пешев, консултант по сигурност на информация и сигурност на управление на личните данни. Цената за участие е 124 лв. без ДДС, а форматът целодневен – от 09.00 до 17.00 ч.

Обучение „Нови правила за защита на личните данни – GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)“

Master Events организират Специализирано обучение „Онлайн маркетинг и търговия и GDPR“. Темата на обучението е насочена към новият регламент за защита на личните данни и отражението му върху онлайн търговията и дигиталния маркетинг. Лектор е адвокат Десислава Кръстева от Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”. Цената за участие е 130 лв. без ДДС, а обучението продължава от 9.00 до 13.00 ч.

Специализирано обучение „Онлайн маркетинг и търговия и GDPR“

На 20 февруари в София

Магистер Диксит организира Семинар „Най-актуалното за регулацията за защита на личните данни (GDPR) и Новите задължения на администраторите на лични данни“ с лектори –  адвокат Десислава Кръстева и адвокат д-р Мартин Захариев от Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”. Цената за участие е 190 лв. без ДДС, а обучението е целодневно – от 9.30 до 17.30 ч.

*Семинарът се организира от МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД И ДОМЕСТИКС ЕООД, със съдействието на ФОНДАЦИЯ „ПРАВО И ИНТЕРНЕТ”

Семинар „Най-актуалното за регулацията за защита на личните данни (GDPR) и Новите задължения на администраторите на лични данни“

На 21 февруари в София

Семинари БГ организира Национален бизнес семинар „Новият регламент за защита на личните данни – GDPR“. Лектори на събитието са адвокат Евгения Ганчева и Игнат Арсенов, директор на Европейския потребителски център – България. Обучението е с редовна цена от 150 лв., регистрациите до 31.01.2018 г. са на цена от 120 лв.

Национален бизнес семинар „Новият регламент за защита на личните данни – GDPR“

На 22 февруари в Пловдив

Китов Център организира Семинар „Новата регулация за защита на личните данни (GDPR)“. Лектори са Гергана Николова, Главен експерт в дирекция “Сигурност” в Сметна палата, и Бойчо Бойчев, управител на “Небосистемс”. Цената за участие е 120 лв. без ДДС, а форматът полудневен – от 10.00 до 14.00 ч.

Семинар „Новата регулация за защита на личните данни (GDPR)“

На 23 февруари в София

Baseline IT. Cyber Security Company и Адвокатска къща Innovires организират Обучение „GDPR. Подгответе се за новата реалност“. Лектори са Спас Иванов и Нора Василева, с опит и компетенции в областта на управленски системи по информационна сигурност, Десислава Димитрова и Йордан Чолаков, партньори в адвокатска кантора Innovires Legal. Цената за участие е 195 лв. без ДДС, а форматът целодневен – от 09.45 до 16.30 ч.

Обучение „GDPR. Подгответе се за новата реалност“

27 февруари – Шумен

Магистер Диксит организира Семинар „Новата регулация за защита на личните данни GDPR“ в Шумен с лектор д-р Мартин Захариев – адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ и правен експерт към Фондация „Право и Интернет“. Цената за участие е 135 лв. без ДДС, а форматът полудневен – от 09.00 до 15.15 ч.

Семинар „Новата регулация за защита на личните данни GDPR“ в Шумен

Сигурни сме, че темата GDPR ще бъде още по-актуална за бизнес събитията и обученията поне до средата на 2018 г.

Ако вие организирате подобно събитие – може да публикувате информация в EventsPRO.bg след кратка и безплатна регистрация. Ако искате да използвате EventsPRO.bg като МОЩЕН ИНСТРУМЕНТ за популяризирането му – свържете се с нас!


Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) е обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г.

Полезни връзки:

Задължения на администраторите на лични данни по новия Общ регламент относно защитата на данните, указания на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)