Обучение „Нови правила за защита на личните данни – GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)“

Приключило

15 февруари 2018

София

Обучение „Нови правила за защита на личните данни – GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)“

Дата:

15 февруари 2018, четвъртък

Час:

09:00 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

кв. Лозенец, София, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882626060, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

С влизането в сила през май 2016 г. на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR), относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, се въвежда единна правна рамка, която да уеднакви законодателството, защитаващо личните данни на европейските граждани. Регламентът ще се прилага задължително след 25 май 2018 г. и има за цел да улесни свободното движение на лични данни в ЕС и извън него, като осигури механизми за защита от нарушаване на неприкосновеността на личните данни. След 25 май 2018 г. правата на физическите лица и задълженията на администраторите и обработващите данните, по отношение на защита на личните данни, ще трябва да се вземат предвид още на етап планиране на всяка конкретна дейност, попадаща в обхвата на GDРR. Промените, въведени с GDРR, водят до изменения в регулаторните политики и в механизмите за прилагането им и са задължителни за администраторите на лични данни.

АУДИТОРИЯ

Управители, юристи, финансисти, мениджъри “Човешки ресурси”, IT специалисти, специалисти по сигурността на информацията, одитори по сигурност на информацията

ТЕМАТИКА

oпределения, използвана терминология и принципи на GDPR;
oсновни права на физическите лица (субекти), кореспондиращи със задълженията на администратора и обработващия лични данни;
правно основание за обработка и притежание на различните видове лични данни, съгласие за обработване на лични данни, изтриване и блокиране на данни – „Право на забрава“;
управление на данните от страна на администраторите и обработващите лични данни – задължения и права;
трансграничен пренос на данни;
надлежни органи, сигнали и глоби при нарушения;
длъжностни лица по сигурност на личните данни;
сигурност и защита на личните данни, законодателство и стандартизация в областта;
кодекси за поведение и задължителни фирмени правила.
ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ

Какво е новото в управлението на личните данни?

Какви права имат физическите лица?

Какви задължения имат администраторите и обработващите лични данни?

Какъв е обемът на управление на лични данни и какво трябва да се направи?

Трябва ли да имаме отговорно лице по защита на личните данни?

Може ли да се ползват изградени системи за управление и какви?

МЕТОД НА РАБОТА

Обучението ще протече в семинарна форма с презентация на основните теми. След представяне на всяка тема е предвидено време за въпроси

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Персонално
Публично
Фирмено
РАБОТЕН ЕЗИК

Български
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 626 060 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org