Новите правила за защита на личните данни са във фокуса на три предстоящи събития

Регламентът за защита на личните данни (GDPR) е вече тук. След 4 години на обсъждане, лобиране и събиране на практики Европейският съюз създаде нормативен акт, който променя мисленето ни за личните данни. На 30 август 2017 г. лекторите от Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“ и Trakia Tech ще говорят на Събитие Data Protection & Management за това какво променя GDPR и готова ли е компанията ви за новите правила, в Limacon в Пловдив, от 9.30 до 13.30 ч.

Събитие Data Protection & Management

На 13 септември 2017 г. Българска стопанска камара и Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“, в сътрудничество с Enterprise Europe Network, организират безплатен семинар „GDPR: Регламент 2016/679 поставя нови изисквания към всички фирми по повод събиране, обработка и съхранение на личните данни“. Посоченият регламент предвижда нови правила относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Регламент 2016/679 отменя Директива 95/46/EО и се прилага от 25 май 2018 г.

Семинар „GDPR: Регламент 2016/679 поставя нови изисквания към всички фирми по повод събиране, обработка и съхранение на личните данни“

Economix.bg организира на 5 октомври 2017 г. Конференция „Бизнес тема: Новите правила за защита на личните данни“. Ще бъдат разгледани практически аспекти, свързани с влиянието на новите изисквания за защита и заличаване на лични данни върху доставчиците на ИТ услуги, агенции за подбор на персонал, училища и болници, счетоводни къщ­и, финансови институции. Таксата участие е 117 лв.

Конференция „Бизнес тема: Новите правила за защита на личните данни“

Темата, свързана с Регламентът за защита на личните данни (GDPR) е изключително актуална и интересна и най-вероятно ще бъде във фокусът и на други предстоящи събития.