Семинар „Новата регулация за защита на личните данни GDPR“ в Шумен

Приключило

27 февруари 2018

Шумен

Семинар „Новата регулация за защита на личните данни GDPR“ в Шумен

Дата:

27 февруари 2018, вторник

Час:

09:30 - 15:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Община Шумен, Шумен, бул. „Славянски“ 17

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Maгистер Диксит ЕООД

За събитието

Новата регулация за защита на личните данни (GDPR)

27.02.2018 г. в гр. Шумен
Начало: 09:30 ч.

Лектор:

д-р Мартин Захариев – адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“

и правен експерт към Фондация „Право и Интернет“.

Място на провеждане: ЗАЛА 363 НА  III ЕТАЖ НА ОБЩИНА ШУМЕН,  БУЛ. СЛАВЯНСКИ 17


Регламент № 2016/679 ( Общ регламент за защита на личните данни – GDPR) ще започне да се прилага от 25 май 2018 г. Той изцяло реформира и заменя действащите правила и изисквания за защита на личните данни. Целта на обучението е да Ви запознае с Вашите нови задължения и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговаря Вашият бизнес на новите изисквания. Регламентът ще засегне всички организации, които имат достъп до лични данни на клиенти, работници и служители, доставчици и др.

ТЕМИ:

9:00 ч. – 09:30 ч. – Регистрация на участниците

09:30 ч. – 11:00 ч. Тема 1

Реформа в защитата на личните данни в ЕС. Основни термини и основни фигури в защитата на личните данни – понятие за лични данни, за администратор и обработващ. Отношения между администратор и обработващ.

11:00 ч. – 11:30 ч. – Кафе пауза

11:30 ч. – 13:00 ч. Тема 2

Принципи при защита на личните данни. Основания за законосъобразно обработване. Права на субектите на данни.

13:00 ч. – 14:00 ч. – Обедна почивка (обяд)

14:00 ч. – 15:15 ч. Тема 3

Нови задължения на администраторите на лични данни. Предоставяне на лични данни (Трансфери). Привеждане в съответствие с Регламент 2016/679 – заключителни практически насоки и въпроси.

Краен срок за записване и плащане при наличие на места – 16.02.2018г.
В цената на обучението са включени: лекции, кафе пауза, обяд, материали
Участниците ще получат сертификат за преминато обучение за защита личните данни.

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

Г-жа Виолета Стоянова –  представител на МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД  за регион Шумен

Тел. 0897968129  054 820569  e-mail: violeta.s1@abv.bg

Преди плащане –  уточнете данните за фактурата и сумата на горепосочените телефон и ел.адрес

За контакти с фирмата организатор:  magisterd@abv.bg , 08888 07 911,   www.magisterdixit.net

Денислава Рускова – управител