Семинар „Новата правна уредба на защитата на личните данни. Регламент EU 2016/679 – GDPR“

Личните данни са мощен икономически ресурс и са във фокуса на множество класически и нововъзникващи бизнес сектори и пазари. Тепърва бизнесът открива нови начини за повишаване на ефективността и приходите си чрез обработването на лични данни. Тяхната защита, обаче, е абсолютна предпоставка за защитата на правата и интересите на отделния човешки индивид, поради което и режимът на защитата им днес е предмет на … Продължете с четенето на Семинар „Новата правна уредба на защитата на личните данни. Регламент EU 2016/679 – GDPR“