Семинар „Новата правна уредба на защитата на личните данни. Регламент EU 2016/679 – GDPR“

Приключило

5 февруари 2018

София

Семинар „Новата правна уредба на защитата на личните данни. Регламент EU 2016/679 – GDPR“

Дата:

5 февруари 2018, понеделник

Час:

09:00 - 17:45

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел “Бест Уестърн Сити”, София, ул. Стара Планина № 6

За контакти:

E-Mail

За събитието

Личните данни са мощен икономически ресурс и са във фокуса на множество класически и нововъзникващи бизнес сектори и пазари. Тепърва бизнесът открива нови начини за повишаване на ефективността и приходите си чрез обработването на лични данни. Тяхната защита, обаче, е абсолютна предпоставка за защитата на правата и интересите на отделния човешки индивид, поради което и режимът на защитата им днес е предмет на едни от най-дискутираните законодателни реформи, а санкциите за нарушения в сферата достигат рекордни размери.

Регламент № 2016/679, познат още като Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) ще започне да се прилага от 25 май 2018 г. Регламентът изцяло реформира и идва да замени действащите правила и изисквания за защита на личните данни, а за нарушението на новите правила предвижда налагането на санкции в размер до 4% от годишния оборот за предходната финансова година на предприятието или 20 000 000 евро.

Научете какви са Вашите нови задължения и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговаря Вашият бизнес на новите изисквания като се включите в специализираното обучение относно разпоредбите на GDPR.

Цели на обучението:

– Разбиране за най-новите тенденции в уредбата за защитата на личните данни. Териториален и материален обхват на уредбата. Какво извън GDPR да очакваме в бъдеще, което може да повлияе на дейността ни и на стратегическите ни цели и планове;

– Практически знания и умения относно нововъведената правна уредба, които ще предпазят Вашия бизнес от неблагоприятни правни последици;

– Знания относно стъпките за адаптация към новите правни изисквания и практически насоки;

– Конкретни съвети за ползите и възможностите, предоставени от новата европейска правна уредба;

Сред темите на обучението са:

– Анализ на реформата в защитата на личните данни в ЕС

– Основни термини в областта на защитата на лични данни

– Какво се включва в обхвата на термина „лични данни“

– Разяснения относно приложимите санкции и други „горещи“ аспекти на Регламента

– Основания за законосъобразно обработване на лични данни. Права на субектите на данни

– Принципи и изисквания относно сигурността на личните данни

– Законодателни изисквания при предоставянето на лични данни (трансфери)

– Привеждане на дейността ни в съответствие с Регламент 2016/679 – практически насоки

– Основни тенденции в защитата на личните данни, какво още да очакваме в бъдеще

Семинарът е насочен към: всички практикуващи юристи и всички представители на бизнеса ангажирани в процеса на обработката на лични данни.