Семинар „Данните са новият петрол! Изисквания на новия регламент за защита на данните“

На 25 май 2018 година влиза в сила Общият регламент за защита на данните. Приложението на регламента е задължително за всички юридически и физически лица, държавни, общински администрации и други организации и институции, работещи с лични данни. Регламентът има пряко приложение във всички страни членки на ЕС и предполага извършването на определени действия за определяне … Продължете с четенето на Семинар „Данните са новият петрол! Изисквания на новия регламент за защита на данните“