GDPR е актуалната тема при бизнес събитията и обучения за първите месеци на 2018-та година

Новият Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) влиза в сила от 25 май 2018 г. Той въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и поставя завишени изисквания към субектите в системата за защита на личните данни. Регламентът засяга всички организации, които имат достъп до лични данни на клиенти, работници и служители, доставчици и др.

Новите изисквания на законодателството ще имат сериозно въздействие върху всеки бизнес в рамките на Европейския съюз, като и затова след неговото обнародване на 4 май 2017 г. бе даден повече от едногодишен преходен срок за неговото въвеждане.

Това е и причината през последните месеци много обучителни организации, както и юридически специалисти и експерти, да организират събития и обучения по темата GDPR (General Data Protection Regulation), като с това наименование е популярен и новият европейски Регламент.


Вижте наша предишна публикация „Новите правила за защита на личните данни са във фокуса на три предстоящи събития“ от 29.08.2017 г., както и други събития в EventsPRO.bg чрез търсене с ключова дума GDPR или личните данни


През първите месеци на 2018-та година има немалко качествени и важни обучения по темата GDPR, в които може да участвате, за да научите как да предпазите бизнеса си от възможни законови проблеми, както и да се възползвате от възможностите на новия Регламент за спечелване на нови клиенти и за по-доброто им обслужване.

На 12 януари в Пловдив

Китов Център организира Семинар „Новата регулация за защита на личните данни (GDPR)“. Лектори са Гергана Николова, Главен експерт в дирекция “Сигурност” в Сметна палата, и Бойчо Бойчев, управител на “Небосистемс”. Цената за участие е 120 лв. без ДДС, а форматът полудневен – от 10.00 до 14.00 ч.

Семинар „Новата регулация за защита на личните данни (GDPR)“

На 18 януари в София

MDV Professional Education организира Мастър клас „Защита на личните данни“. Обучението се води от адв. Весела Кабатлийска, адвокатско дружество „Динова, Русев и съдружници“, форматът е целодневен – от 9.30 до 16.30 ч. Цената за участие е 200 лв. без ДДС.

Мастър клас „Защита на личните данни“

На 19 януари в София

Master Events организират специализирано Обучение „GDPR + eCommerce – новият регламент за защита на личните данни“. Темата на обучението е насочена към въздействието на новия регламент върху онлайн търговията и дигиталния маркетинг. Лектор е адвокат Десислава Кръстева от Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”, добре познат и авторитетен обучител по темата GDPR. Цената за участие е 130 лв. без ДДС, а обучението продължава от 9.00 до 13.00 ч.

 – Тъй като местата за обучението са изчерпани, организаторите с обявили нова дата за второ издание – 1.02.2018 г. при същите условия

Обучение „GDPR + eCommerce – новият регламент за защита на личните данни“

На 23 януари в София

SQUALIO, компания за софтуерни услуги, организира безплатен Семинар „Вход свободен в темата за GDPR. Бъдете готови с експертите в законодателството и ИТ технологиите“. Лектори са Пламен Ангелов, Комисия за защита на лични данни, Симеон Лазаров, „Майкрософт България“, Биляна Димитрова, адвокатска кантора “Димитрова, Стайкова и партньори“ и Едгар Озолниекс, Squalio, а събитието продължава от 9.00 до 13.30 ч. Участието е безплатно, след предварителна регистрация.

Семинар „Вход свободен в темата за GDPR. Бъдете готови с експертите в законодателството и ИТ технологиите“

На 25 януари в София се организират две обучения

от Магистер Диксит и от ЗОП Трейнингс

СЪБИТИЕТО НА МАГИСТЕР ДИКСИТ Е КАНЦЕЛИРАНО ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ!

Магистер Диксит организира Семинар „Най-актуалното за Новата регулация за защита на личните данни GDPR и Нови задължения на администраторите на лични данни“, с лектори –  адвокат Десислава Кръстева и адвокат д-р Мартин Захариев от Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”. Цената за участие е 190 лв. без ДДС, а обучението е целодневно – от 9.30 до 17.30 ч.

*Семинарът се организира от МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД И ДОМЕСТИКС ЕООД, със съдействието на ФОНДАЦИЯ „ПРАВО И ИНТЕРНЕТ”


ЗОП Трейнингс организира Семинар „Новият европейски регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR)“, с лектори – юридическите специалисти Лора Георгиева и Николай Цветанов от адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“, и Боян Янчев, Директор Техническа Реализация (CTO) в Лирекс.ком. Цената за участие е 120 лв. без ДДС, а продължителността – от 8.30 до 13.30 ч.

Семинар „Новият европейски регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR)“

На 26 януари в София

Китов център организира Семинар „Новата регулация за защита на личните данни (GDPR)“. Лектори са Гергана Николова, юрист, специалист по GDPR, и Бойчо Бойчев, управител на “Небосистемс”. Цената за участие е 120 лв. без ДДС, а форматът полудневен – от 10.00 до 14.00 ч.

Семинар „Новата регулация за защита на личните данни (GDPR)“

На 29 януари в София

Дигитална Национална Коалиция организира практическа конференция GDPR Sofia.

Лектори са еврокомисарят Мария Габриел, министър Лиляна Павлова и председателят на КЗЛД Венцислав Караджов и други чуждестранни и български експерти. Събитието продължава от 9.30 до 15.00 ч., а цената за участие е 120 евро.

GDPR Sofia

На 20 февруари в София

Магистер Диксит организира Семинар „Най-актуалното за регулацията за защита на личните данни (GDPR) и Новите задължения на администраторите на лични данни“ с лектори –  адвокат Десислава Кръстева и адвокат д-р Мартин Захариев от Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”. Цената за участие е 190 лв. без ДДС, а обучението е целодневно – от 9.30 до 17.30 ч.

*Семинарът се организира от МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД И ДОМЕСТИКС ЕООД, със съдействието на ФОНДАЦИЯ „ПРАВО И ИНТЕРНЕТ”

Семинар „Най-актуалното за регулацията за защита на личните данни (GDPR) и Новите задължения на администраторите на лични данни“

През февруари

ЗОП Трейнингс организират обучения по тема Семинар „Новият европейски регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR)“ и в Пловдив (7 февруари), Бургас (8 февруари) и Варна (9 февруари), като информация за тях може да откриете в споделената връзка – Интернет страница на събитието в София.

На 21 февруари в София

Семинари БГ организира Национален бизнес семинар „Новият регламент за защита на личните данни – GDPR“. Лектори на събитието са адвокат Евгения Ганчева и Игнат Арсенов, директор на Европейския потребителски център – България. Обучението е с редовна цена от 150 лв., регистрациите до 31.01.2018 г. са на цена от 120 лв.

Национален бизнес семинар „Новият регламент за защита на личните данни – GDPR“

Сигурни сме, че темата GDPR ще бъде още по-актуална за бизнес събитията и обученията поне до средата на 2018 г.


Ако вие организирате подобно събитие – може да публикувате информация в EventsPRO.bg след кратка и безплатна регистрация. Ако искате да използвате EventsPRO.bg като МОЩЕН ИНСТРУМЕНТ за популяризирането му – свържете се с нас!


Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) е обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г.

Полезни връзки:

Задължения на администраторите на лични данни по новия Общ регламент относно защитата на данните, указания на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)


  1. Публикацията е актуализирана на 4.01.2018 г. със събитието – Семинар „Вход свободен в темата за GDPR. Бъдете готови с експертите в законодателството и ИТ технологиите“ на SQUALIO
  2. Публикацията е актуализирана на 8.01.2018 г. със събитието GDPR Sofia на Дигитална Национална Коалиция
  3. Публикацията е актуализирана на 10.01.2018 г. със събитието Мастър клас „Защита на личните данни“ на MDV Professional Education.
  4. Публикацията е актуализирана на 12.01.2018 г. с отмяна на събитието на Магистер Диксит Семинар „Най-актуалното за Новата регулация за защита на личните данни GDPR и Нови задължения на администраторите на лични данни“ на 25.01.2018 г.
  5. Публикацията е актуализирана на 12.01.2018 г. с Национален бизнес семинар „Новият регламент за защита на личните данни – GDPR“ на Семинари БГ