Семинар „Новият европейски регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR)“

Приключило

25 януари 2018

София

Семинар „Новият европейски регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR)“

Дата:

25 януари 2018, четвъртък

Час:

08:30 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Интер Експо Център, София

За контакти:

+35924180820, E-Mail

Организатори:

ЗОП Трейнингс ООД

За събитието

ЗА КОГО Е ТОВА ОБУЧЕНИЕ?

Новият регламент изцяло реформира и заменя действащите правила и изисквания за защита на личните данни. Регламентът влиза в сила на 25 май 2018 г., след което на санкции подлежат всички организации, които нарушават задължителните правила за защита на личните данни, съгласно EU GDPR 2018. За нарушението им се предвижда налагането на санкции в размер до 4% от годишния оборот за предходната финансова година на предприятието или 20 000 000 евро. Обучението е много подходящо за всички фирми, които обработват или притежават бази данни свързани с дейността си.

Ще получите отговори на въпросите:

Какво представлява регламент EU 2016/679 – GDPR?
Доколко регламентът засяга бизнес дейността на вашата организация?
Какви са санкциите на КЗЛД и как да се предпазите?
Какво е DPO ( Data Protection Officer )? Кога е задължително да наемете или да обучите DPO служител?
Може ли да се взимат данни при поръчки пo телефона?
Може ли да се изпращат рекламни съобщения след влизането на EU 2016/679 (GDPR)
Как да промените общите условия и договорите с партньори и контрагенти?
Кой е отговорен и как трябва да се управлява база данни с клиенти и партньори?
Как да се подготвите технически за GDPR?

ПРОГРАМА И ТЕМИ ВКЛЮЧЕНИ В ПОЛУДНЕВНИЯ СЕМИНАР:

I. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ЕС И ИЗВЪН ЕС – НОВИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR):

Какво представляват личните данни. Преглед на правната рамка. Какво ще промени реформата? Какво се включва в обхвата на термина „лични данни“;
Защо бе необходим GDPR?

II. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ – ФИГУРИ В ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРИНЦИПИ ПРИ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Дефиниране – надзорен орган, субекти на данните, администратор и обработващ;
Задължения и отговорности на администратора и обработващия. Основания за законосъобразно обработване. Как да преценим приложимото основание;
Какво е и как може да се иска и удостовери „Валидно съгласие“;
Проверките от КЗЛД до сега – санкции по текущия Закон за защита на личните данни.

III. „НОВИ МОМЕНТИ“ от GDPR:

Oтпадане на регистрационния режим;
Privacy be design;
Лице по защита на личните данни (DPO);
Правото да бъдеш забравен;
Нарушения на сигурността. Какви мерки трябва да се предприемат;
Валидно съгласие за обработване;
Санкциите по GDPR;
Други практически насоки, свързани с прилагане изискванията на GDPR.

IV. E-PRIVACY PENDING – Какво трябва да знаем за защитата на личните данни в електронна среда.

V. ТЕХНОЛОГИЧНИ МЕРКИ СВЪРЗАНИ С EU GDPR 2018:

Техническа подготовка за EU GDPR 2018
Какво е GAP анализ
Инвентаризация на данни
Съхранение на данни. Сигурност на информацията (интегритет и конфиденциалност);
Псевдоминизация
Криптиране
Мониторинг и обмен на данни
Механизми за известяване при компрометиране на данни
Роли и отговорности по защита на данни
Общо ниво на съответствие с GDPR

ЦЕНА ЗА УЧАСТИЕ

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

120 лв без ДДС на участник

Специална отстъпка:
– 15% при регистрация на 3 или повече участници

Плащането се извършва по проформа фактура,
която щ

Публикувано на 03 януари