Семинар „Най-актуалното за регулацията за защита на личните данни (GDPR) и Новите задължения на администраторите на лични данни“

Приключило

20 февруари 2018

София

Семинар „Най-актуалното за  регулацията за защита на личните данни (GDPR) и Новите задължения на администраторите на лични данни“

Дата:

20 февруари 2018, вторник

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Хемус, София, бул. Черни връх 31

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД И ДОМЕСТИКС ЕООД, със съдействието на ФОНДАЦИЯ „ПРАВО И ИНТЕРНЕТ”  Ви канят да вземете участие в семинар на тема:

Новата регулация за защита на личните данни (GDPR)
20. 02.2018 г.
Начало: 09:30 ч.

Лектори:

адвокат Десислава Кръстева – сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP) и съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“
д -р Мартин Захариев – адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“, и правен експерт към Фондация „Право и Интернет“.
Място на провеждане:
Хотел Хемус

Регламент № 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни – GDPR) ще започне да се прилага от 25 май 2018 г. Той изцяло реформира и заменя действащите правила и изисквания за защита на личните данни. Целта на обучението е да Ви запознае с Вашите нови задължения и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговаря Вашият бизнес на новите изисквания. Регламентът ще засегне всички организации, които имат достъп до лични данни на клиенти, работници и служители, доставчици и др.

Практически това засяга всички бизнеси.

Обучението е подходящо за финансови директори, главни счетоводители, мениджъри Човешки Ресурси, юрисконсулти, адвокати, изпълнителни директори, IT мениджъри, специалисти по информационна сигурност и др.

Представяне на лекторите:

Адв. Десислава Кръстева е съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет”.
От м. януари 2017 г. е сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP).
Завършила е право в СУ „Св. Климент Охридски” и специализира в областите ИКТ право в направление електронна търговия, защита на личните данни, е-разплащания, е-финансови услуги, е-здравеопазване, телекомуникации, търговско право и др.
Адв. Кръстева е активен участник в изготвянето на законови и подзаконови нормативни актове и автор на многобройни доклади и становища по въпроси, свързани с прилагането на европейската правна рамка за информационните и комуникационни технологии, електронното правителство, защитата на личните данни, електронни съобщения, електронна търговия, електронни подписи, електронно здравеопазване и др.
В качеството си на утвърден експерт, Десислава Кръстева е лектор на семинари и обучения по въпросите на защитата на личните данни и електронното управление и гостуващ преподавател във водещи български университети като Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство, Американски университет в България.
В периода 2010 г. – 2015 г. е хоноруван преподавател по дисциплините: „Електронни разплащания и електронно банкиране“ и „Електронни административни услуги“ в Университет по библиотекознание и информационни технологии.
–––––––––––––––––––––––––
Д-р Мартин Захариев е адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“, и правен експерт към Фондация „Право и Интернет“.
Д-р Мартин Захариев е представител по индустриална собственост в областта на марки и дизайни към Патентното ведомство, както и европейски представител по марки и дизайни.
Завършил е право в Софийския Университет „Свети Климент Охридски“, Юридически факултет  и специализира в областта на правото на интелектуалната собственост, спорове с домейн имена, лични данни и арбитраж. Той също консултира в областта на трудовото право и регулация във фармацевтичния сектор.
Член е на Софийска Адвокатска Колегия, Сдружението за международни състезания по право и българската национална група на Международната асоциация за закрила на интелектуалната собственост (AIPPI).
Участник в множество национални и международни състезания по право като Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot и The Young Arbitratior Match. Като такъв адвокат Захариев е част от отбора класиран в топ 20 в света за най-добра писмена защита за ответника във Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot през април 2015 и част отбора победител в Europeaus състезание по право на Европейския съюз, симулация на преюдициално запитване пред Съда на Европейския съюз на тема защита на конкуренцията през май 2014 г.
Понастоящем адв. Мартин Захариев има образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ към Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), София. Докторската му дисертация е на тема “Организация и управление на автоматизираното профилиране в контекста на защитата на личните данни”.

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

Е–mail: magisterd@abv.bg
Тел. 08888 07 911
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова