Специализирано обучение „Онлайн маркетинг и търговия и GDPR“

Приключило

15 февруари 2018

София

Специализирано обучение „Онлайн маркетинг и търговия и GDPR“

Дата:

15 февруари 2018, четвъртък

Час:

09:00 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Master Events

За събитието

Новият регламент за защита на личните данни и отражението му върху онлайн търговията и дигиталния маркетинг.

ОСНОВНИ ТЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

I. РЕФОРМАТА В ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ЕС – РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR):

Преглед на правната рамка. Какво ще промени реформата? Разяснения относно санкциите и някои аспекти на Регламента.
Какво се включва в обхвата на термина „лични данни“. Задължения на администратора и обработващия и отношения между тях.
Кои лични данни са в обхват на регламента.
Как GDPR 2018 ще повлияе на онлайн търговията и маркетинг активностите на организациите?

II. ОСНОВНИ ФИГУРИ В ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Дефиниране – надзорен орган, субекти на данните, администратор и обработващ.
Как да разграничим и определим ролята – администратор / обработващ и как се уреждат отношенията между тях.
Задължения и отговорности на администратора и обработващия.

III. ПРИНЦИПИ ПРИ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ОСНОВАНИЯ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНО ОБРАБОТВАНЕ. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ:

Права на субектите на данни.
Основания за законосъобразно обработване. Как да преценим приложимото основание?
Какво е и как може да се иска и удостовери „Валидно съгласие“ онлайн и офлайн.
Проверки от КЗЛД и санкциите, които ще се налагат.

IV. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ (ТРАНСФЕРИ). ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ 2016/679:

Принципи и изисквания относно сигурността на данните. Нарушения на сигурността. Какви мерки трябва да се предприемат.
Предоставяне на лични данни (Трансфери). На кой може да се предоставят лични данни и при какви условия?
Какво е длъжностно лице по защита на личните данни (DPO). При какви условия сте длъжни да имате DPO?
Привеждане в съответствие с EU GDPR 2016/679 – общи практически насоки
Други насоки, свързани с прилагане изискванията на GDPR.

V. E-PRIVACY REGULATION – Какво се очаква от допълнителния регламент свързан с електронните комуникации, който предстои да се гласува през 2018 г.

VI. ДИСКУСИЯ С ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ