EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 28.06.-07.07.2019 г.

В EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 28.06.-07.07.2019 г. ви представяме най-интересните и важни бизнес събития и обучения за следващите 10 дни, публикувани в EventsPRO.bg I Бизнес събитията в България

Общо 27 бизнес събития и обучения за периода


Препоръчваме: Форум „Работодателската марка INSIDE-OUT“, Пловдив, 9.07.2019 г.


28.06.2019 г. (петък)

Семинар на тема „Управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“ – 28.06.2019 г., ВУЗФ, София

Comms Talks: Tourism, София

Работилница „Рисуване на стъкло“, София

Всички събития от деня може да видите тук (6 събития)


29.06.2019 г. (събота)

КУРС „ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ НА ФИРМА“, София (29.06.-28.07.2019 г.)

Курс „Linux LPI 101-500 Lpic-1 System Administrator v 5.0“, София (29.06.-21.07.2019 г.)

TEDx UNWE: Global minded, София

Summer Brand X-Press /eднодневен семинар Бранд мениджмънт/, София

Обучение „Предизвикателството: Пътят към мечтаната кариера“, София (29.-30.06.2019 г.)


01.07.2019 г. (понеделник)

Събитие „От експерт към мениджър: ръководство за оцеляване“, София

Семинар „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ВЕЩНОТО ПРАВО”, София


02.07.2019 г. (вторник)

Обучение „Индустриална логистика и производствен инженеринг“, София (02.-03.07.2019 г.)

Дискусия „BGPHP UG Meetup – July Edition“, София

Събитие „Data Science in Real Estate“, София


03.07.2019 г. (сряда)

Курс „Мениджърски умения и управление на екип“, София (03.-04.07.2019 г.)

Обучение „Подход за обслужване на клиенти“, София

Семинар „Телефонни продажби и ефективни телефонни комуникации“, София

Събитие „Личната свобода в цифровото ни съвремие“, София

Всички събития от деня може да видите тук (6 събития)


04.07.2019 г. (четвъртък)

Семинар „ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП. РАБОТА С ЦАИС ЕОП“, София


05.07.2019 г. (петък)

Обучение „Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“, София

Семинар: „ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ. ПРОМЕНИ В ЗОДОВ“, София

Strategy for Competitive Advantage Course, София (05.-06.07.2019 г.)

Релакс творческо парти „Шити сърца с лавандула“, София


Ако искате и вашето събитие да бъде публикувано в EventsPRO.bg, моля изпратете информация на EventsPRO.bg Mail. Регистрираните потребители могат сами да публикуват и управляват информацията за своите събития.