Семинар на тема „Управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“ – 28.06.2019 г., ВУЗФ

Дата:

28 юни 2019, петък

Час:

09:00 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), ет. 5, зала 501, София, Овча купел, ул. Гусла № 1

За контакти:

+359 2 401 58 03, +359 884 591 822, E-Mail

За събитието

Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab и Съюзът на юристите в България  организират практически семинар на тема: „Управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – предизвикателства пред съдебната практика“.
Лектор: Соня Янкулова, съдия във Върховния административен съд.

В рамките на семинара е предвиден Модул: Спорни моменти при проверка и верифициране на разходи по европейски проекти (примери от практиката) с лектор доц. д-р Десислава Йосифова, ръководител на катедра “Счетоводство и контрол”, ВУЗФ.

Семинарът ще се проведе на 28 юни 2019 г. от 9.00 до 16.30 часа във ВУЗФ, зала 501, гр. София, ул. “Гусла” № 1. 
Начало на регистрацията: 8.30 ч.

По време на семинара ще бъдат разгледани:
– действащата правна уредба, отнасяща се до управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
– актуални съдебни актове (решения и определения), постановени по възникнали спорове
– верификация на разходите
– ред за извършване на финансови корекции – практически примери за спорни моменти при проверка и верифициране на разходи по европейски проекти 

Семинарът е предназначен за всички, които управляват средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, бенефициенти и кандидат-бенефициенти, експерти от Управляващите органи, специалисти от министерства, агенции, общини, юрисконсулти, адвокати, счетоводители, данъчни консултанти, одитори, инвестиционни посредници и други.

Такса за участие: 88 лв.   

Повече информация за семинара можете да откриете на https://vuzflab.eu/ seminars/

Регистрация до 27 юни на адрес: https://vuzflab.eu/ registration/

За контакти и допълнителна информация: тел. 02 40 15 803; 0884 591 822; е-mail: info@vuzflab.eu