Comms Talks: Tourism

Дата:

28 юни 2019, петък

Час:

16:30 - 19:30

Достъп:

Свободен

Място:

SOHO Sofia , София, ul. "Iskar" 4

Връзки:

Фейсбук

За контакти:

087 718 8688, E-Mail

За събитието

Във време, в което много държави открито поставят под въпрос туристическия бум и се стремят да намалят броя на посетителите или насърчат различни, по-устойчиви видове туризъм, България продължава да привлича основно “масови” туристи.

И наистина, по определени показатели българската туристическата индустрия е впечатляваща: 9,2 милиона посетители и 5,8 милиона летовници, донесли приходи в размер на 3,6 милиарда евро през 2018 г., с общ принос към БВП от 11,5% през 2017 г.*

Comms Talks: Tourism ще разгледа ролята на комуникаторите при определянето на тона и посоката на прогнозирания растеж на туризма в България.

Дискусията ще обхване предизвикателствата при създаването на единен, положителен и устойчив “бранд” за България на фона на протестите срещу застрояването на Черноморието и природните паркове, и съревнованието между еко и културни дестинации с курорти, описвани от международните медии като “евтини и весели”.

Comms Talks: Tourism бележи финала на Сезон 1 от серията Comms Talks, която ще продължи с три нови издания от септември 2019 г.

*По данни на Министерство на туризма & WTTC

За Comms Talks:
Comms Talks е съвместна инициатива на агенцията за медийни анализи Perceptica и EACD, с подкрепящи партньори БДВО и Международната асоциация за измерване и оценка на комуникациите (AMEC).Събитията от поредицата Comms Talks са публични, напълно безплатни и събират на едно място настоящи и бъдещи професионалисти в сферата на комуникациите.

–––––––––––––––––––––-
At a time when countries openly question tourist booms and seek to reduce visitor numbers or encourage different, more sustainable kinds of tourism, Bulgaria seemingly remains committed to bringing in as many mass tourists as possible.

In numbers, Bulgaria’s tourism industry is indeed impressive: 9.2 million visitors & 5.8 million holidaymakers, bringing in EUR 3.6 billion in revenue in 2018, and 11.5% total contribution to the GDP in 2017.*

Comms Talks: Tourism sets out to explore the role of communicators in setting the tone and direction for the tourism industry’s projected growth.

As eco, cultural and similar local destinations vie for popularity against resorts international media describe as “cheap and cheerful”, and environmental campaigners protest overbuilding on the Black Sea coast and in national parks, the discussion will address challenges in creating a unified, positive and sustainable “brand Bulgaria.”

Comms Talks: Tourism marks the finale of Season 1 of the Comms Talks series, to be continued with a fresh three editions as of September 2019.

*Bulgarian Ministry of Tourism & WTTC data

About Comms Talks:
Comms Talks is a collaboration between media analysis agency Perceptica and EACD, and supporting partners BDVO and the International Association for Communication Measurement and Evaluation (AMEC). Our events are public, free to attend, and targeted at current and future communications practitioners.