Обучение „Индустриална логистика и производствен инженеринг“

Приключило

2 - 3 окт. 2018

София

Обучение „Индустриална логистика и производствен инженеринг“

Дата:

2 - 3 окт. 2018, вторник - сряда

Час:

09:00 - 18:00

Достъп:

Такса участие

Място:

кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1, София

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882626060, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

АУДИТОРИЯ

Собственици, управители, мениджъри и специалисти по закупуването и кооперирането, производствени мениджъри, индустриални инженери

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Да представи принципите и добрите практики за рационализиране и оптимизиране на материалните потоци към индустриалната фирма (входна логистика – закупуване и производствено коопериране) и вътре в индустриалната фирма (вътрешна логистика – движение на материали и полуфабрикати между работни места и производствени звена)

ТЕМАТИКА

елементи от Теория на опашките;
елементи от Теория на запасите;
начални знания за Логистиката;
перспективно и текущо планиране на запасите;
оперативно управление на запасите;
вътрешно заводска логистика;
складове и складово стопанство;
подбор, оценка и работен контакт с доставчика;
сътрудничество с и развитие на доставчика;
документиране на логистичната система.