Обучение „Подход за обслужване на клиенти“

Дата:

1 ноември 2021, понеделник

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Учебна зала на Алфа Куолити, София, кв. Хладилника, ул. Кишинев 8-10

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882 62 60 60, E-Mail

За събитието

Целта е да систематизираме действията си, да се научим да поставяме цели, но и да следим дали реално ги постигаме. Да изграждаме и гласуваме доверие, да управляваме взаимоотношенията с клиентите

Да осъзнаем кои са нашите клиенти

Това е основополагащ момент при работата с клиенти, а осъзнаването му ще ни разкрие правилния път към успеха.

Обучението съдържа десет теми, в които се корени същността на обслужването на клиентите

*Дефиниране на клиента
*Обслужване
*Подход. Мотиватори
*Подсъзнание и механизъм за Обработване на информация
*Визия и мимики
*Език на тялото
*Глас. Телефонни разговори
*Специални думи. Управление на разговора
*Личностно целеполагане
*Изграждане на доверие и добра атмосфера. Грешкозащита

Това обучение ще Ви помогне да промените отношението си към:

*клиентите;
*колегите;
*фирмата;
*продуктите;
*себе си.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

АУДИТОРИЯ

Курсът е подходящ за всички йерархични нива и отдели във фирмата, тъй като всеки, пряко или косвено, е ангажиран с процеса на обслужване на клиента

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ

Динамичен трениг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси, ролеви игри

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Персонално
Публично
Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org