Обучение „Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“

Приключило

23 октомври 2019

София

Обучение „Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“

Дата:

23 октомври 2019, сряда

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

София, София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882626060, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

Обучението е практически насочено и е изключително полезно, защото:

обяснява на достъпен език и в логическа последователност сложни понятия и процеси, стоящи в основата на тази ефективност;
разглеждат се подробни практически казуси и примери подбрани от консултантската практика на лектора;
помага да не допускате конфликтни ситуации и да се предпазите от санкции.

Основните акценти на обучението са:

Отговорностите, които носят пред данъчните органи, счетоводителите и управителите.
Правата и задълженията на счетоводителите и управителите по отношение на ежедневното взаимодействие, така също и в случай на данъчни проверки.
Какво трябва задължително счетоводителят да каже на управителя, а той да чуе, за да бъде бизнесът по-печеливш.
Какво трябва да знаят счетоводителите и управителите при назначаване или освобождаване на счетоводител.

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ

Динамичен тренинг, с представяне на проблематични области в разглежда