Семинар „ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП. РАБОТА С ЦАИС ЕОП“

Приключило

4 юли 2019

София

Семинар „ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП. РАБОТА С ЦАИС ЕОП“

Дата:

4 юли 2019, четвъртък

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Парк хотел Витоша, София, ул. „Росарио” 1

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъдат разгледани обстойно последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП, в сила от 1 март 2019 г.

Ще бъдат представени и промените в ЗОП и ППЗОП влизащи в сила от 1 ноември 2019 г.

 

Специално внимание ще бъде обърнато на:

 

– Стойностните прагове и определянето на прогнозната стойност на обществената поръчка

 

– Личното състояние на кандидатите и участниците

 

– Критериите за подбор и документите за доказване на съответствието

 

– Третите лица и подизпълнителите

 

– Техническите спецификации

 

– Документацията за обществената поръчка

 

– Новите изисквания към създаването методиката за оценка на офертите

 

– Сроковете за подаване на оферти

 

– Критериите за възлагане – промени в забраната по чл. 33 от ППЗОП

 

– Предоставянето на разяснения

 

– Основанията за прекратяване на процедурата

 

– Запазените обществени поръчки – изменения в уредбата и практиката

 

 

На семинара ще бъдат разяснени регистрацията, същността и начина на работа с Единната национална електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“.

 

Ще бъде представена и практика относно административно-наказателната отговорност при възлагането на обществени поръчки.

 

Лектори на семинара са:

 

– ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА – юрист, експерт по обществени поръчки

 

– АНТОАНЕТА ПЪРВАНОВА – експерт по обществени поръчки