КУРС „ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ НА ФИРМА“

Приключило

29 юни - 28 юли 2019

София

КУРС „ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ НА ФИРМА“

Дата:

29 юни - 28 юли 2019, събота - неделя

Час:

9:00 - 12:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Учебен център Детелина, вх. В, 1 етаж, София, бул. Дондуков 5

За контакти:

Красимир Стефанов, 0896656171, E-Mail

За събитието

ДНИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ: събота и неделя от 9:00 до 12:30 часа

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 330 лв

Ако искате бързо и лесно да се научите да водите счетоводство по всички правила – нашият курс е за Вас.

Курсът е подходящ както за начинаещи така и за тези, които вече са се занимавали със счетоводна дейност.
В курса подробно се разглеждат новите актуални промени в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство.
Ще се запознаете с основните принципи при воденето на счетоводство, прилагането на ДДС, както и най-новите изменения в данъчното законодателство.
Това е курс с подчертано практическа насоченост.
При завършване на обучението се издава сертификат.

Основни теми:

 • Законова уредба на счетоводството в България. Обща теория на счетоводната отчетност.
 • Национален сметкоплан – структура и принципи за изграждането му.
 • Отчитане на капиталите /собствен и чужд капитал/
 • Отчитане на ДДС. Основни положения от ЗДДС. Счетоводни сметки и статии, свързани с отчитането на ДДС.
 • Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи /ДМА/.
 • Отчитане на краткотрайните материални активи /стоково-материалните запаси/.
 • Отчитане на разчетите /със собствения персонал, с доставчици, клиенти, осигурителни организации, застрахователи, с бюджета (държавен и общински бюджети), с банкови институции , съдебни спорове и пр/.
 • Отчитане на труда и работната заплата. Начисляване на осигурителни вноски. Изготвяне на разчетно-платежна ведомост за заплати.
 • Отчитане на паричните средства /в лева и валута, акредитиви, чекове, дебитни и кредитни карти/.
 • Отчитане на разходите /разходи за дейността и по икономически елементи, финансови разходи, извънредни разходи, разходи за бъдещи периоди/
 • Отчитане на приходите /приходи от продажби, финансови приходи, извънредни приходи/
 • Отчитане на финансовите резултати и начини за разпределение на печалбата. Изчисляване на корпоративен данък.
 • Годишно счетоводно приключване – същност и етапи.
 • Годишни финансови отчети.

ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/980 82 83, GSM: 089/66 56 171, бул. Дондуков 5, вх. В, 1 етаж.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, моля посетете нашия сайт http://www.detelina.biz