Дата:

17 октомври 2023, вторник

Час:

09:00 - 18:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92

За контакти:

Манол Атанасов, 0 882 081 166, 0 888 013 888, E-Mail

За събитието

Телефонни продажби: телефонните комуникации са най-бързият и най-евтин начин да влезнем в продажбени отношения с потенциален клиент. Тези две характеристики ги правят най-разпространената форма за продажба или иницииране на продажбен процес в забързания XXI век.

По данни на Flurry, USA,  собственост на Yahoo Inc., през 2014 година хората прекарват средно по 2 часа и 58 минути дневно на смарт телефон, което прави 45 дни в годината, два работни месеца непрекъсната «комуникация» през смартфон.

Друго изследване твърди, че средно дневно говорим по 91 минути по мобилен телефон, което се равнява на 23 дни в годината, един работен месец непрекъснато говорене по телефона.

Колко по-високи резултати ще постигнем, ако увеличим ефективността на телефонната си комуникация с 15%? А, с 25%?

Съгласно статистика на Vodafone, за периода 2002-2012 година средната продължителност на телефонен разговор през смартфон е спаднала с 56%, до 1 мин и 40 секунди. Динамиката на новия век вече е наложила: всеки трябва да усъвършенства уменията си за кратко и съдържателно говорене по телефона.

Промяната в продължителността на телефонните комуникации изисква промени в структурата и подходите в телефонните продажби…

На семинара (1) ще придобиваме увереност и практически умения за ефективни телефонни комуникации и телефонни продажби, (2) ще усвояваме невербалните елементи при телефонната комуникация, (3) ще се настройваме за „симетрични“ комуникации, (4) ще дискутираме система за борба със страха да не получим отказ, (5) ще проучим 11-те най-често срещани грешки, (6) ще практикуваме правилните фрази, (7) изучаваме 5-те етапа на процеса „телефонни продажби“ и добрите практики за всеки етап, (8) разиграваме два сценария за структуриране на телефонна продажба, (9) провеждаме практически занятия и (10) ролеви игри върху върху действителни сценарии на водещи фирми и (11) ги анализираме, (12) посочваме 18 показателя (KPI) за измерване успеваемостта на телефонните продажби и (13) предоставяме специален бонус: две, увеличаващи успеваемостта от телефонните продажби стратегии.

Линк към програмата: https://konsultacii.eu/events/telefonni-prodazhbi/