EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 22.11-1.12.2019 г.

В EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 22.11-1.12.2019 г. ви представяме най-интересните и важни бизнес събития и обучения за следващите 10 дни, публикувани в EventsPRO.bg I Бизнес събитията в България

Общо 52 бизнес събития и обучения за периода


Препоръчваме: Digital Transformation Summit, София (28.11.2019 г.)

Битката за талантите: Employer Branding Forum 2019, София (12.12.2019 г.)


22.11.2019 г. (петък)

Обучение „Успешно управление на хора и екипи“, София

Семинар „Извършване на годишни данъчни корекции по ЗДДС за 2019“, София

Семинар „Прилагане на СИДДО – възможно ли е освобождаване от данък при източника ?“, Бургас

Обучение „НОВИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ от 2019 г. Спорни казуси и тълкувания на ЗОП. Работа с ЦАИС ЕОП.“, Варна

Всички събития от деня може да видите тук (9 събития)


23.11.2019 г. (събота)

Обучение „Лидерски умения за мениджъри“, София

jsTalks Bulgaria 2019, София

Управление на промяната и риска. Agile подход при управлението на проекти, София

Големият Взрив 2019, София

Работилница „Кутия за сладки с декупаж и снежни ефекти“, София


25.11.2019 г. (понеделник)

Представяне на централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) – за изпълнители на обществени поръчки, София

Обучение „Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification“, София (25-26.11.2019 г.)

Обучение „Подход за обслужване на клиенти“, София


26.11.2019 г. (вторник)

Семинар „Електронно възлагане на обществени поръчки“, София

LEAN PRODUCTION – Master Class, София (26-29.11.2019 г.)

WomenHack Sofia Event, София

Growth Summit, София

Всички събития от деня може да видите тук (12 събития)


27.11.2019 г. (сряда)

Семинар „Подобрете екипната работа с Confluence“, София

Обучение „Анализирай това: изгубени в цифрите“, София

Семинар „Счетоводно приключване и данъчно облагане на 2019 г.“, София (27-28.11.2019 г.)

Безплатен онлайн трейнинг „Как да спестите време и пари при работата с данни“, Online

Всички събития от деня може да видите тук (6 събития)


28.11.2019 г. (четвъртък)

Digital Transformation Summit, София

Семинар „Годишно приключване – ЗКПО и Осигуряване“, София

Майсторски клас „Финанси за нефинансисти“, София

Дискусия „Да печелим от отпадъци – ПРОДЪЛЖЕНИЕТО“, София

Всички събития от деня може да видите тук (7 събития)


29.11.2019 г. (петък)

Travel Expo 2019, София (29-30.11.2019 г.)

Семинар „Роля и функции на длъжностните лица от специализираните служби по ЗМИП“, София

Семинар „Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС. Правни и ДДС термини. Частни сделки и други важни моменти“, Бургас

Семинар „Практика по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Промени в ЗОДОВ“, София

Всички събития от деня може да видите тук (7 събития)


30.11.2019 г. (събота)

Програма Human Resource Management, София (30.11.-01.12.2019 г.)

Семинар „Как да работя за себе си умно“, София


01.12.2019 г. (неделя)

ЕФЕКТИвна, а не ФИКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ – уъркшоп за усвояване на ефективни комуникационни умения, София


Ако искате и вашето събитие да бъде публикувано в EventsPRO.bg, моля изпратете информация на EventsPRO.bg Mail. Регистрираните потребители могат сами да публикуват и управляват информацията за своите събития.