Семинар „Годишно приключване – ЗКПО и Осигуряване“

Приключило

28 ноември 2019

София

Семинар „Годишно приключване – ЗКПО и Осигуряване“

Дата:

28 ноември 2019, четвъртък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

семинарна зала, София, ул. „6ти септември“ 37

За контакти:

Надя Стайкова, 0886847933, E-Mail

Организатори:

Проадвайс ЕООД

За събитието

Темите в семинара за първия ден по годишно приключване включват:

Промени в ЗКПО през 2019 г.

Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г. и очаквани новости за 2020 г.

ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ и корекции

Осигуряване на самоосигуряващи се лица

Нов ред за изчисляване на пенсиите

Очаквани промени в социалното осигуряване от 2020 г.