Семинар „Електронно възлагане на обществени поръчки“

Приключило

26 ноември 2019

София

Семинар „Електронно възлагане на обществени поръчки“

Дата:

26 ноември 2019, вторник

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” № 33а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

26 ноември 2019 г., 10.00 – 17.15 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” № 33а
Лектор: адв. Мария Кръстева

Програма на семинара:

Задължително използване на централизирана електронна платформа за възлагане на обществени поръчки.
Нов ред за обмен на електронни документи, връчване актове на възложителя, за профила на купувача и др.
Практика по подаване на електронен ЕЕДОП и подписване с електронен подпис. Изисквания при подаване на офертата.
Новите изисквания относно отключване на офертата от участниците.
Правила за работа на комисията за провеждане на обществената поръчка при разглеждане на заявления за участие или оферти, подадени по електронен път.
Пореден законопроект за изменение и допълнение на ЗОП.
Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. В цената са включени материали, кафе-пауза и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF