ЛЯТНА ЧР АКАДЕМИЯ’ 2019

Дата:

27 - 29 юни 2019, четвъртък - събота

Час:

13:00 - 14:00

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Ирис , Несебър

За контакти:

Кремена Дачова , 0898406505, E-Mail

За събитието

Лятна ЧР Академия‘ 2019г.

 

знаем, че: ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ НА ЕДНА КОМПАНИЯ СА НЕЙНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ!

–       Влагаме много в подбора на подходящи служители!  Стремим се да привлечем най- добрите!

–       Инвестираме в развитието на служителите си – обучаваме; интегрираме; осигуряваме подкрепяща и насърчителна среда!

–       Следим за персоналната успешност на всеки служител. Въвеждаме програми за атестация!

–       Разработваме програми за насърчение и задържане на успешните служители!

–       Полагаме още много старания, но въпреки това един от най- сериозните проблеми  пред бизнеса си остава именно  управлението на хората!

 

Лятна Академия за ЧР специалисти е интензивен 3 дневен тренинг, съчетаващ: работен и networking формат в условия за почивка, релакс и спокойствие и програма, базирана на ефективната парадигма, че Човешките ресурси могат и трябва да бъдат обект на планиране, управление и стопанисване.

 

За кого е предназначен програмата?

Специалисти подбор, Мениджъри човешки ресурси, Консултанти за подбор, Управители на фирми и Изпълнителни директори

 

Академия „Управление на Промяната“ –  работни теми

Ø  Профил на съвременния кандидат за работа.

Ø  Търсене на работодателите.

Ø  Пресечни точки между търсене и предлагане на пазара на труда.

Ø  Качествения кандидат – по какво ще го познаете?

Ø  Мотивация и ангажираност на служителите – фактори за успешност.

Ø  Как да повлияем върху успешността и ефективността на служителите.

Ø  Управление на различията  – възрастови, поколенчески, ценностни.

Ø  Човешки ресурси – специфични групи и проблематики.

Ø  Обучение и развитие на служителите – планиране и оценка.

Ø  Обучение и развитие на служителите – избор на обучения.

Ø  Организационна култура, визия и ценности на компанията – рефлексия върху служителите.

Ø  Управлението на промяната. Етапи/ фази – планиране и контрол.

 

Лятна Академия за ЧР специалисти“2019, ви предлага:                                               –––––––––––––––––––––––––––––––––

*ефективност, осигурена от подкрепяща среда в условия за релакс и спокойствие извън работното място

* неформално учене – споделяне на опита, дискусионни панели, работа в екипи; ролеви и ситуационни игри

*networking

 

Ние считаме, че:

Човешкият ресурс  е свеж продукт. Срокът му на годност зависи в значителна степен от условията за съхранение. Не са познати  консерванти за този продукт. Той е от  първостепенна  важност и се търси всеки ден. Търсенето към настоящия момент надвишава предлагането!

 

Фасилитатори и лектори на събитието:                                                                               –––––––––––––––––––––––––––––––––

Акад. д-р Ганчо Иванов Попов –

  • Управител на ЕТ „Персонал консулт – Ганчо Попов“
  • Председател на УС на фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията“
  • и на УС на „Национално сдружение на организациите за социални услуги“.
  • Главен редактор и издател на списания:                                                                   – „Фондове Програми Проекти“                                                                                   – „Човешки ресурси“

Кремена Дачова –

  • организационен психолог,
  • консултант човешки ресурси и
  • фасилитатор и обучител
  • възпитаник на СУ „Св. Климент Охридски“, с  интензивен – над 15 годишен опит в различни сфери от бизнеса, от 2014 година – тясно специализирана в направление „обучение и развитие на човешките ресурси“.
  • Кремена Дачова предоставя експертиза в сферите: човешки ресурси, организационна култура и развитие, обучения за търговски и меки умения.