LEAN PRODUCTION – Master Class

Дата:

28 - 31 ян. 2020, вторник - петък

Час:

09:00 - 18:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Учебна зала на Алфа Куолити, ет.1, ап.1, София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27

За контакти:

Ваня Филиповска, 02 868 75 31 • 02 862 49 03 • 0882 606008 • 0882 626060, E-Mail

За събитието

LEAN PRODUCTION – Master Class представя в систематизиран вид базовите принципи и работните методи на Lean Production – подходът за организиране на супер ефективно производство, с къс цикъл и ниски разходи, чрез премахване на излишни ресурси и дейности. Lean Production е представен с оглед на практическите приложения в български условия. Вече има български опит и ние искаме да го споделим с този семинар

ТЕМАТИКА

Основни идеи, концепции и принципи
Описване и измерване на производството
Много видове излишни ресурси и дейности (Muda)
Рационализирани работни места и участъци (5 S)
Накъсване на производствените серии (SSP)
Бърза смяна/пренастройка на оборудването (SMED)
Тотална продуктивна поддръжка на оборудването (TPM)
Едноелементен производствен поток и непрекъснат поток
Обратно планиране (IP) и Поток с изтегляне (Pull Flow)
Производство и доставка „Точно навреме“ (JIT)
Идентифициране и управление на тесните места (TOC). Управление на закъсали и „приоритетни“ производствени поръчки
Регулиране на производствени капацитети, дисциплиниране на опашки от поръчки и скъсяване на времето за изпълнение (TOQ)
По-ниски нива на запасите по целия производствен поток (TOS)
Картографиране на потока на добавяне на стойност (VSM)
Ново осмисляне на ефективността (Lean Thinking)
Организация при въвеждането на Lean Production
Продаване на идеята Лийн и справяне със съпротивата
Ежедневен контрол за стандартно изпълнение (Daily Management)
Всеобщо участие в постоянни подобрения (Kai Zen)
Обобщение за прилагането на подхода Lean Production

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА

Мултимедийни презентации на темите, обогатени с примери от чуждестранни фирми в България и чисто български фирми. Въпроси за дискутиране, задачи за домашно и примерни задания за практикуми по всяка от темите на семинара