Лидерски умения за мениджъри

Дата:

6 октомври 2023, петък

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

хотел Грами, София, гр.София, бул. Александър Малинов 79 Г

За контакти:

Борислава Монева, 02 860 15 77, 02 860 16 65, E-Mail

За събитието

10.00–12.30 (11.00-11.15–Кафе-пауза)

1. Лидерство:
– Какво е Лидерство
– Качества на Лидера
– Лидерство според обстоятелствата

2. Лидерски стилове:
– Ръководство и/или Лидерство
– Важност на лидерския стил
– Видове управленски стилове – Заставящ, Авторитарен, Демократичен, Напътстващ и пр.
– Влияние на управленските стилове
– Организационен климат и влиянието на управленските стилове
– Тест за самооценка на лидерския стил

12.30-13.30 Обедна почивка
13.30–17.00 (15.00-15.15-Кафе-пауза)

3. Умения и компетенции на съвременния мениджър:
– Управленска компетентност и компетенции
– Компетенции и емоционална интелигентност
– Стандарти за компетенциите на мениджъра(лидера)

4. Лидерство в Екипа. Вземане на решения:
– Функционален модел за лидерство в екипа
– Други модели за лидерство в екипа – Информиране, Мотивиране, Даване на пример, Участие
– Обичайни грешки при вземане на решения
– Процеси на вземане на решения – Focus & Impact – 3D модела – дебат, дискусия и диалог