EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 22-31.01.2021 г.

Абонирай се за EventsPRO.bg Събитиен Бюлетин

В EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 22-31.01.2021 г. ви представяме най-интересните и важни бизнес събития и обучения за следващите 10 дни, публикувани в EventsPRO.bg I Бизнес събитията в България

Общо 27 бизнес събития и обучения за периода


Препоръчваме: PwC’s Academy – Shaolin Small Talks, Онлайн, 5.02-8.04.2021 г.


22.01.2021 г. (петък)

Конференция „Е-решения за по-добро здраве“, Онлайн

ОНЛАЙН МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ за брокери на недвижими имоти, Онлайн (22.01-14.02.2021 г.)


23.01.2021 г. (събота)

Основи на електронната търговия – двумесечно онлайн обучение, Онлайн (23.01-13.03.2021 г.)

Обучение „Самоосигуряващи се лица“, Онлайн


25.01.2021 (понеделник)

Онлайн обучение ,,Практическо приложение на ЗМИП. Предстоящи промени в ЗМИП“, Онлайн (25-26.01.2021 г.)

Обучение „Промени в Кодекса на труда от края на 2020 г. Задълженията на работодателите в началото на годината“, Онлайн

Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние, Онлайн (25-29.01.2021 г.)

Курс „Управление на човешките ресурси“, Онлайн (25.01-3.03.2021 г.)

Всички събития от деня може да видите тук (5 събития)


26.01.2021 (вторник)

Събитие „Заслужава ли си да развиваш имейл маркетинг през 2021?“, Онлайн

Дискусия „2021: Светът след пандемията“, Онлайн

Уебинар „Зелената сделка и преминаването към кръгова икономика Необходимост и добра възможност за развитие на българския бизнес“, Онлайн

Обучение „Нови промени в Закона за обществените поръчки – 2021. Анализ на проблемите при възлагането на обществените поръчки чрез електронната платформа“, Онлайн


27.01.2021 г. (сряда)

Семинар „Промени в данъчното и осигурително законодателство – 2021. ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, Осигуряване“, Онлайн (27-29.01.2021 г.)

Семинар „Централизираната Автоматизирана Информационна Система „Eлектронни Обществени Поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“, Онлайн

Уебинар „Промени в трудовото и в осигурителното законодателство за 2021 г.“, Онлайн

[NEW EXAM FORMAT] ONLINE LIVE – Обучение „PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP®) EXAM PREPARATION“, Онлайн (27-30.01.2021 г.)


28.01.2021 г. (четвъртък)

Marketing Hype 21 с Александър Христов, Любомир Аламанов и Даниел Киряков (ЦАКК): Комуникация, кризи, избори – лични и общи, Онлайн

Уебинар: „Как да спестите време и пари при работата с данни“, Онлайн

Обучение „Права и задължения на актосъставителите. Административно нарушение и наказание. Процедури по налагането на санкции“, Онлайн

Webinar: Дигитализиране управлението на фирмени разходи, Онлайн

Онлайн обучение ,,Актуални проблеми на въззивното обжалване по ГПК“, Онлайн (28-29.01.2021 г.)


29.01.2021 г. (петък)

Обучение „Еврофинансиране за бизнеса“, Онлайн

Обучение „ОНЛАЙН И МЕДИЙНО ПОВЕДЕНИЕ, “НЕТИКЕТ”. Представяне и комуникация в социалните мрежи, уеб пространството и други медии“, Онлайн

Лекция 14 – Видео стрийминг, Маркетинг училище „Успех“, Онлайн

Уебинар за мениджъри “Свободен Шеф”, Онлайн

Ежегодно обучение – Инструктажи, процедури и ЗБУТ при връщане на работа + ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ, Онлайн


Ако искате и вашето събитие да бъде публикувано в EventsPRO.bg, моля изпратете информация на EventsPRO.bg Mail. Регистрираните потребители могат сами да публикуват и управляват информацията за своите събития