Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние

Дата:

26 - 30 окт. 2020, понеделник - петък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Легенди, София, бул. Черни Връх 56, Хотел Легенди - Конферентна зала

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882 62 60 60, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

Целта на обученията е да се осмислят идеите на стандартите, да се развият умения за интерпретиране и прилагане на изискванията им, да се вникне в организационния и човешки аспект на работата по въвеждане на системите, да се усвоят техниките за одит и оценка на внедрените системи.

Обучението е подходящо за:

ръководители на организации;
представители на ръководството;
одитори „от втора страна“;
мениджъри и вътрешни одитори на стандартизирани системи за управление;
консултанти и специалисти по стандартизирани системи за управление;
всеки, които има желание да научи повече за стандартите и да ги прилага на практика.
Семинарите са с практически насочени, дават примери за внедряване, работа и добри практики от богатия опит на лекторите на Алфа Куолити България. Продължителността на обучението се определя от броя на стандартите, с които искате да се запознаете.

❖ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СТАНДАРТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Целта е да се представи съдържанието и да се дадат насоки и съвети за внедряване, приложение и управление на различните видове стандарти. Продължителността на курса варира в зависимост от броя на стандартите с които желаете да се запознаете. След преминаване на курса получавате удостоверение за преминато обучение по избраните от Вас стандарти.

❖ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР НА СТАНДАРТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Обучението е специализирано за подготовка на Вътрешни одитори на системи за управление. Продължителността на курса е минимум два учебни дни (вкл. модул 3 и един или повече избрани от Вас стандарти). След преминаване на курса получавате удостоверение за Вътрешен одитор на стандартизирана система за управление.

❖ МЕНИДЖЪР НА СТАНДАРТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Продължителността на курса е минимум два учебни дни (вкл. модул 4 и един или повече модули за конкретни стандарти След преминаване на курса получавате удостоверение за Мениджър на стандартизирана система за управление

 

26 октомври Модул 4 – Мениджър на система за управление
лектор
инж. Виолета Найденова

27 октомври  Модул 2А – БДС EN ISO 9001:2015
лектор
инж. Жана Петрова

28 октомври Модул 3А – ISO 19011:2018
лектор
инж. Яна Григорова

29 октомври Модул 6А – БДС ISO 45001:2018
лектор
инж. Яна Григорова

29 октомври Модул 7 – БДС EN ISO/IEC 27001:2017
лектор
инж. Бончо Антонов

30 октомври Модул 5А – БДС EN ISO 14001:2015
лектор
инж. Бистра Иванова

29 октомври  Модул 11 ISO/IEC 20000-1:2018
лектор
инж. Бончо Антонов