Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние

Дата:

11 - 15 Ное. 2019, понеделник - петък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Експо, конферентна зала, Пловдив, бул. Руски 38

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882626060, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

Целта на обученията е да се осмислят идеите на стандартите, да се развият умения за интерпретиране и прилагане на изискванията им, да се вникне в организационния и човешки аспект на работата по въвеждане на системите, да се усвоят техниките за одит и оценка на внедрените системи.

Обучението е подходящо за:

ръководители на организации;
представители на ръководството;
одитори „от втора страна“;
мениджъри и вътрешни одитори на стандартизирани системи за управление;
консултанти и специалисти по стандартизирани системи за управление;
всеки, които има желание да научи повече за стандартите и да ги прилага на практика.
Семинарите са с практически насочени, дават примери за внедряване, работа и добри практики от богатия опит на лекторите на Алфа Куолити България. Продължителността на обучението се определя от броя на стандартите, с които искате да се запознаете.

❖ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СТАНДАРТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Целта е да се представи съдържанието и да се дадат насоки и съвети за внедряване, приложение и управление на различните видове стандарти. Продължителността на курса варира в зависимост от броя на стандартите с които желаете да се запознаете. След преминаване на курса получавате удостоверение за преминато обучение по избраните от Вас стандарти.

❖ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР НА СТАНДАРТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Обучението е специализирано за подготовка на Вътрешни одитори на системи за управление. Продължителността на курса е минимум два учебни дни (вкл. модул 3 и един или повече избрани от Вас стандарти). След преминаване на курса получавате удостоверение за Вътрешен одитор на стандартизирана система за управление.

❖ МЕНИДЖЪР НА СТАНДАРТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Продължителността на курса е минимум два учебни дни (вкл. модул 4 и един или повече модули за конкретни стандарти След преминаване на курса получавате удостоверение за Мениджър на стандартизирана система за управление

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

 

08 Юли
Модул 4 – Мениджър на система за управление
лектор: инж. Бончо Антонов

09 Юли
Модул 2А – ISO 19011:2018 Указания за одит на системи за управление
лектор: инж. Бончо Антонов

10 Юли
Модул 3А – БДС EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството. Изисквания
лектор:  инж. Бистра Иванова

11Юли
Модул 6А – БДС ISO 45001:2018 Система за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане
лектор: инж. Бистра Иванова

11 Юли
Модул 7 -БДС EN ISO/IEC 27001:2017 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания
лектор: инж. Бончо Антонов

12 Юли
Модул 5А – БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане
лектор: инж. Бистра Иванова

12 Юли
Модул 19 – БДС ISO 31000:2018 Управление на риска. Указания
лектор: инж. Бончо Антонов