Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние

Приключило

20 - 24 авг. 2018

София

Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние

Дата:

20 - 24 авг. 2018, понеделник - петък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Учебна зала на Алфа Куолити, София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1

Връзки:

ISO семинари

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882626060, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

Целта на обученията е да се осмислят идеите на стандартите, да се развият умения за интерпретиране и прилагане на изискванията им, да се вникне в организационния и човешки аспект на работата по въвеждане на системите, да се усвоят техниките за одит и оценка на внедрените системи.

Обучението е подходящо за:

ръководители на организации;
представители на ръководството;
одитори „от втора страна“;
мениджъри и вътрешни одитори на стандартизирани системи за управление;
консултанти и специалисти по стандартизирани системи за управление;
всеки, които има желание да научи повече за стандартите и да ги прилага на практика.
Семинарите са с практически насочени, дават примери за внедряване, работа и добри практики от богатия опит на лекторите на Алфа Куолити България. Продължителността на обучението се определя от броя на стандартите, с които искате да се запознаете.

❖ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СТАНДАРТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Целта е да се представи съдържанието и да се дадат насоки и съвети за внедряване, приложение и управление на различните видове стандарти. Продължителността на курса варира в зависимост от броя на стандартите с които желаете да се запознаете. След преминаване на курса получавате удостоверение за преминато обучение по избраните от Вас стандарти.

❖ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР НА СТАНДАРТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Обучението е специализирано за подготовка на Вътрешни одитори на системи за управление. Продължителността на курса е минимум два учебни дни (вкл. модул 3 и един или повече избрани от Вас стандарти). След преминаване на курса получавате удостоверение за Вътрешен одитор на стандартизирана система за управление.

❖ МЕНИДЖЪР НА СТАНДАРТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Продължителността на курса е минимум два учебни дни (вкл. модул 4 и един или повече модули за конкретни стандарти След преминаване на курса получавате удостоверение за Мениджър на стандартизирана система за управление

София
14Май
Модул 4 – Организационни и човешки аспекти при въвеждане на стандартизирани системи за управление

15Май
Модул 2А – БДС EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството. Изисквания

16Май
Модул 3 – ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление
лектор

17Май
Модул 5А – БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане

17Май
Модул 1 – GMP, НАССР, ISO 22000:2005 Системи за управление на безопасността на храните

18Май
Модул 6 – BS OHSAS 18001:2007 и ISO/FDIS 45001:2017 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд

18Май
Модул 1A – IFS FOOD International Food Standard – Food, version 6.1