Обучение „Права и задължения на актосъставителите. Административно нарушение и наказание. Процедури по налагането на санкции“

28 януари 2021

Online

Обучение „Права и задължения на актосъставителите. Административно нарушение и наказание. Процедури по налагането на санкции“

Дата:

28 януари 2021, четвъртък

Час:

09:00 - 14:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

www.responsa.bg

За контакти:

Лияна Ковачева, +359 882 272 125, E-Mail

Организатори:

Академия Респонса

За събитието

Обучението е изцяло специализирано за административнонаказващи органи.

Ще дискутираме най-важните казуси и проблеми, с които се сблъсквате всеки ден при прилагането на Закона за административни нарушения и наказания (ЗАНН).

Водещ акцент в обучението ще бъдат основните принципи на административно наказателното производство, както и какви грешки трябва да избягваме при съставянето на актове за установяване на административно нарушение (АУАН), така че те да са изрядни и законосъобразни. Ще получите ценни насоки за Вашите действия, които ще ви дадат сигурност и спокойствие относно съдебния контрол върху наказателните постановления.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Подобряване на Вашите знания и умения за успешната Ви работа със ЗАНН;
Запознаване с приложими техники за решение на Вашите индивидуални казуси;
Намаляване риска от пропуски и грешки на база неясно тълкуване.