Ежегодно обучение – Инструктажи, процедури и ЗБУТ при връщане на работа + ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

Приключило

29 януари 2021

Online

Ежегодно обучение – Инструктажи, процедури и ЗБУТ при връщане на работа + ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

Дата:

29 януари 2021, петък

Час:

09:00 - 15:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

www.responsa.bg

За контакти:

Лияна Ковачева, +359 882 272 125, E-Mail

Организатори:

Академия Респонса

За събитието

На обучението ще се запознаете със законодателството в сферата на ЗБУТ. Материята се възприема чрез голям набор от практически примери за това кои са задълженията ни, в какъв срок трябва да се изпълнят, как да не допуснем грешки, които водят до глоби, разрешаването на проблеми своевременно!

АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО:

Инструктажи и обучения по БЗР – извънреден инструктаж и нови превантивни мерки на работното място.
Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ при извънредно положение.
Здраве и безопасност при връщане на работа.
Оказване на първа долекарска помощ – нови препоръки от 2020 г.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

длъжностни лица и отговорници по безопасност и здраве в предприятията;
изпълнители/работници;
технически ръководители;
проектанти; висши мениджъри;

ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ

Обучението е с практическа приложимост и се провежда от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.

ЗАКОНОВО ИЗИСКВАНЕ

Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

ПОЛЗИ

Гарантирате опазването на здравето и живота на служителите си;
Осигурявате компетентен ръководен персонал по казусите на ЗБУТ;
Спестявате на фирмата от глоби, при проверки и инциденти;
Издаване на удостоверение, важащо пред Инспекциите по труда, браншовите камари в България, както и за участие в търгове, конкурси и др.