Обучение „Еврофинансиране за бизнеса“

Дата:

29 януари 2021, петък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

Виж повече

За контакти:

Ваня Филиповска, 02 868 75 31 , 02 862 49 03, 0882 606008, 0882 626060, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

Добрата идея – първа стъпка към успешния проект

В съвременната икономическа ситуация съществуват големи възможности за финансиране на организациите от национални и европейски програми и фондове, чрез което се цели повишаване конкурентоспособността на икономиката, увеличение на заетостта, подкрепа на предприемачеството, въвеждане на иновации, технологични промени и още.

В рамките на последната година от настоящия програмен период 2014-2020, националните и европейски програми предоставят редица възможности за финансиране на устойчиви проекти в областта на технологичната модернизация, иновации, енергийна ефективност, развитие на човешките ресурси и други дейности.

Целта на обучението е да предостави изчерпателна и актуална информация за отворените програми за кандидатстване, за това кои са допустимите бенефициенти по всяка програма и какви са изискванията към кандидатстващите. Обучението дава алгоритъма за кандидатстване по различните програми.

Ако искате да разберете повече за възможностите за участие и как да кандидатствате, това е подходящото обучение за Вас.

Основни теми на обучението

В рамките на обучението ще бъдат обсъдени възможностите и актуалните приеми за кандидатстване с проекти по:

  • ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020;
  • Програма за развитие на селските райони 2014-2020;
  • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Профил на участниците

Обучението е предназначено за:

  • собственици;
  • управители;
  • мениджъри на микро-, малки и средни компании (МСП) във всички сфери на икономиката;
  • проджект мениджъри;
  • всеки, който има нужда от повече информация и разясняване на възможностите за финансиране на бизнеса с европейски средства.

Виж още