Уебинар „Промени в трудовото и в осигурителното законодателство за 2021 г.“

Приключило

27 януари 2021

Online

Уебинар „Промени в трудовото и  в осигурителното законодателство за 2021 г.“

Дата:

27 януари 2021, сряда

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Тодор Стоянов, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

27 януари 2021 г., 9.30 – 17.30 ч.
Онлайн семинар
Лектори : Теодора Дичева – специалист по трудово право;  адв. Зорница Димитрова – експерт по данъци и осигуряване

Програма:

9.30 – 13.15 ч. Лектор Теодора Дичева

Промени в трудовото законодателство през 2021 г.

1. Задълженията на работодателите в началото на годината (отчитане на извънредния труд, определяне на списък с работни места за трудоустроени, изпълниние на квоти по реда на Закона за хората с увреждани и др.). Как административните услуги, предоставяни от Инспекцията по труда, помагат на работодатели и длъжностни лица за изпълнение на задълженията им.

2. Промени в Кодекса на труда от края на 2020 г.:

Какво е новото в трудовото законодателство, как се променят задълженията на работодателите. Какви са новите възможности, които Кодексът на труда предлага на страните по трудовото правоотношение.
Кои от разпоредбите в Кодекса на труда са в подкрепа на работодателите, които трябва да организират дейността на предприятието във време на извънредна епидемична обстановка: работа от разстояние, непълно работно време, гъвкави форми на работно време и т.н.
3. Промененият текст в Наредбата за работното време, почивките и отпуските и Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

4. Промени в Закона за хората с увреждания във връзка с изпълнение на квотата.

5. Възможностите, които дава извънредното трудово законодателство на работодателите за ефективно използване на човешките ресурси: home office, спиране на работата, едностранно въвеждане на непълно работно време, предоставяне и ползване на платен и неплатен отпуск, престой при преустановена работа, промяна на мястото на работа при престой или производствена необходимост и др.

6. Специална закрила на трудоустроените работници и служители.

14.00 – 17.30 ч. Лектор Зорница Димитрова

Промени в социалното осигуряване през 2021 г. Актуални въпроси при внасянето на осигурителните вноски през 2021 г.

1. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Минимален и максимален осигурителен доход.
Минимални и максимални размери на обезщетенията и пенсиите.
2. Промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Нова процедура за спиране на обезщетенията и пенсиите.
Ред за преизчисляване на пенсиите.
3. Получаване на пенсии от Универсален пенсионен фонд и от НОИ.

Изчисляване на пенсиите от НОИ на лицата, родени след 31.12.1959 г.
Преходен режим за прехвърляне на средствата от Универсалния пенсионен фонд към НОИ и обратно за лицата, на които им предстои да се пенсионират.
Преходен режим за преизчисляване на пенсията или за прехвърляне на средствата от Универсалния пенсионен фонд към НОИ за лицата, родени след 31.12.1959 г., които вече получават пенсия.
Изчисляване на пенсията от универсален пенсионен фонд (проект за изменение на КСО).
4. Промени в Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Задължения за внасяне на осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица – пенсионери.

5. Промени в командироването на работници в държави-членки на ЕС. Нова практика на Съда на Европейския съюз. Очаквани промени в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.

Цена 140 лева без ДДС.  До 7 януари – 15% коледна отстъпка от обявената цена.
В цената са включени лекции и материали.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.