Обучение „Нови промени в Закона за обществените поръчки – 2021. Анализ на проблемите при възлагането на обществените поръчки чрез електронната платформа“

26 януари 2021

Online

Обучение „Нови промени в Закона за обществените поръчки – 2021. Анализ на проблемите при възлагането на обществените поръчки чрез електронната платформа“

Дата:

26 януари 2021, вторник

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Онлайн обучение на 26.01.2021 г.

АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ  ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА

НОВИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – 2021

Лектор: адв. Милана Кривачка

 

ДАТА:  26.01.2021 г., начало 9.30 ч.       

 

09.30 – 11.00 ч. –  Практически и правни проблеми при подготовката на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез ЦАИС „ЕОП“:

1.           Обща характеристика на ЦАИС „ЕОП“;

2.           Действия на възложителя извън ЦАИС „ЕОП“:

·  Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка;

·  Изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка;

·  Определяне на вида на процедурата;

·  Обособени позиции;

·  Основания за отстраняване от процедурата;

·  Определяне на критериите за подбор и

·  Определяне на критерия за възлагане на обществената поръчка.

11.00 – 11.30ч. –почивка

11.30 – 13.00ч. –  Действия на възложителя в ЦАИС „ЕОП“:

·  Регистрация на Възложителя;

·  Създаване на профил на възложителя в ЦАИС „ЕОП“;

·  Определяне на ролите на служителите на възложителя;

·  Обявяване на обществената поръчка чрез ЦАИС „ЕОП“ ;

·  Използване на шаблони и образците в системата;

·  Съставяне на график за провеждането на процедурата;

·  Условия и ред за изменение на условията на обществената поръчка;

13.00 – 14.00 ч. – почивка

14.00 – 15.30 ч. – Възлагане на обществените поръчки чрез електронната платформа по       

            чл. 39а, ал. 1 от ЗОП.

            Провеждане на процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“:

·         Регистрация  и създаване на профил на участниците в системата;

·         Особености при подаването на офертата чрез електронната платформа.

·         Изключения за подаването на оферти чрез електронната платформа ;

·         Провеждането на процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“;

·         Особености при отварянето, разглеждането и оценка на офертите в системата;

·         Връчване на решенията на възложителя чрез електронната платформа;

·         Приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка;

14.00 – 14.30 ч. – почивка

16.00 – 17.30 ч. – Анализ на последните изменения и допълнение на Закона за обществените поръчки

·           Правила за издаване на индивидуални административни актове от възложителите чрез платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП;

·           Обявление за приключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение;

·           Прецизиране на правилата за възлагане на обществените поръчки чрез електронната платформа;

·           Допълнение в правилата за отстраняване на участниците от процедурата;

·           Нови правила за удължаване на обявените срокове в процедурата;

·           Прецизиране на правилата на чл.114 от ЗОП за отложеното изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка;

·           Уточняване на правилата, които определят кога  договорът за възлагане на обществената поръчка е изменен съществено;

·           Нови правила при възлагането на обществените поръчки чрез събиране на оферти с обява;

·           Уеднаквяване на подхода за определяне размера на санкциите, които Комисията за защита на конкуренцията налага при установяване на нарушения и други.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА:

Милана Кривачка е магистър по право и утвърден специалист в областта на обществените поръчки. Действащ адвокат.  В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет и в това си качество е участвала непосредствено в изработването на проектите на всички нормативни актове, свързани с обществените поръчки, а именно ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения.  Освен това Милана Кривачка в съавторство с други специалисти в тази област е автор на обособени раздели от книги за обществените поръчки на различни издателства.

Милана Кривачка е автор и на много статии в областта на обществените поръчки, публикувани в различни специализирани списания.

Тя е ръководител на авторския колектив, който подготвя материалите за наръчника “ Процедури по обществени поръчки в България и ЕС „.
Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането.

За контакт:

тел. 08888 07 911  е–mail: magisterd@abv.bg     www.magisterdixit.net     Денислава Рускова

 

Обучението включва:

Лекции 8 учебни часа, презентация

Групите са лимитирани, с цел по – добра комуникация.

 

ЦЕНИ :
150 лв. без ДДС /180 лв. с ДДС/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари и за втори участник от една фирма:
140 лв. без ДДС /168 лв. с ДДС/
За групи от трима и повече участника от една организация – 130 лв. без ДДС / 156 лв. с ДДС

Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, презентация и упътване за участие в семинара. Въпроси могат да се задават предварително на magisterd@abv.bg, в чата на събитието или по преценка на лектора с директно включване.

С една идентификация може да се участва само на едно устройство!

Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Краен срок за записване и плащане: 20.01.2021 г.