Работилница „Право за неюристи: Анализ и преговори по търговски договор“

Приключило

18 - 27 сеп. 2018

София

Работилница „Право за неюристи: Анализ и преговори по търговски договор“

Дата:

18 - 27 сеп. 2018, вторник - четвъртък

Час:

17:00 - 20:30

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

The Business Institute, София, Жолио Кюри 23А

За контакти:

The Business Institute, +359 882 924 710, E-Mail

Организатори:

The Business Institute

За събитието

Ако вие участвате в процеса на договарянето на условия по договори свързани със закупуване или доставяне, ако по-задълбоченото разбиране на условия и клаузи по търговските договори са важни във вашата работа, то тази работилница ще ви даде възможност да си усъвършенствате уменията в областта на приложното търговско право.

Конкретен фокус на работилницата е повишаването на ефективността при договаряне на условия по договори с доставчици, клиенти или партньори.

Работилницата ще се проведе в четири работни сесии, на 18, 20, 25 и 27 септември 2018 г., от 17:00 ч. до 20:30 ч., в работното ателие на The Business Institute на ул. Жолио Кюри 23А.

Практичен и интерактивен подход

Работилницата ще даде възможност на участниците да получат добре балансиран микс между:

  • представяне на подход от практиката и споделяне на опит от фасилитатора;
  • примери, илюстрации и темплейти на различни клаузи по договори;
    практиески задания и работа в групи;
  • дискусии, обсъждане на решенията, дебриф и обратна връзка по задачите.

Умения на фокус

Това обучение ще помогне на участниците да:

  • Получат по-добро разбиране за правната материя свързана с договорните отношения и ефективно участие в изготвяне на договори и анализ на специфични условия по тях;
  • Повишават ефективността при договарянето на условия по договори с доставчици и партньори;
  • Упражнят уменията си за анализ и оценка на различни бизнес и правни казуси свързани с договорните отношения на компанията, която представляват.

За кого

  • Работилницата е предназначенa за професионалисти и експерти в сферата на професионалното закупуване или снабдяване, независимо от тяхното ниво в йерархията, чиято работа изисква по-задълбочено разбиране, интерпретация и участие в преговори по търговски договори.
  • Работилницата е подходяща и за мениджъри и собственици на бизнес, които имат нужда или интерес да доусъвършенстват своите знания и умения в областта на приложното търговско право – да бъдат (още) по-подготвени в ситуации на анализ и преговори по по търговски договори.

Ако имате интерес или въпроси за работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.