Обучение Team Emotional Intellligence

Дата:

18 - 19 ян. 2019, петък - събота

Час:

16:00 - 21:00

Достъп:

Такса участие

Място:

The Business Institute, София, София, ул. Жолио Кюри 23 А

За контакти:

The Business Institute, +359 882 924 710, E-Mail

Организатори:

The Business Institute

За събитието

Как да изградим високоефективен екип

Изключителните лидери в бизнеса са дефинирани не само чрез тяхното IQ или професионални умения, а чрез тяхната емоционална интелигентност (EI) – набор от компетенции, които отличават начина, по който хората управляват чувствата си, взаимодействат и комуникират. Особено в екипна работа, емоционалната интелигентност (EQ) е решаващата социална смазка, осигуряваща способността да разрешавате споровете, да създавате мозъчни стимули и да работите хармонично.

Обучението Team EQ, част от Team Management Master Class, предоставя основна рамка за адаптиране на екипното поведение в зависимост от различните етапи на развитие. Участниците в обучението ще получат умения за диагностициране на проблеми като конфликти, groupthink и липса на ангажираност в екипа.

 

 Обучението е насочено към широка аудитория:

  • Тийм лидери, мениджъри или спонсори на екипи, които трябва да създадат тийм култура, да създават нов екип или да диагностицират и решат проблемни ситуации със съществуващ отбор.
  • Бизнес партньор от отдел Човешки Ресурси или друг консултант на екип, отговорен за подобряване представянето на екипите в организацията.
  • Трейнинг Мениджъри, които изследват екипни решения за своите организации.
  • Всеки мениджър, който упражнява ръководната дейност, но на когото липсва формално образование за управление на хората.

 

Фасилитатор на обучението

Христо Христозов
Асоцииран фасилитатор в The Business Institute. Бизнес трейнър по ефективна комуникация, емоционална интелигентност, управление на екипи, лидерство и лична ефективност. Бил е Специалист Learning & Development в Sitel. В портфолиото му фигурират  корпоративни клиенти като Siemens, Raiffeisenbank, Vivacom, Софийска вода и др.