Бизнес работилница по преговори

Приключило

8 - 17 май 2018

София

Бизнес работилница по преговори

Дата:

8 - 17 май 2018, вторник - четвъртък

Час:

17:00 - 20:31

Достъп:

Такса участие

Място:

The Business Institute, София, Жолио Кюри 23 А

За контакти:

The Business Institute, +359 882 924 710, E-Mail

Организатори:

The Business Institute

За събитието

Работилницата по Преговори ще ви помогне да научите и упражните структуриран подход за водене на делови преговори. Подходът е изцяло практичен и интерактивен – споделяне на опит и добри практики, дискусии по казуси.

Съдържанието в сесиите се основава на методиката “Кръг на стойността” (Harvard Business Publishing). Тя дава структуриран подход за преговори, който е препоръчителен между страни, които са или целят да изградят дългосрочни ползотворни взаимоотношения. Включва набор от практически инструменти, които систематизират подготовката, информацията и управлението на стратегията преди и по време на преговорите.

Работилницата ще се проведе в 4 работни сесии, на 8, 10, 15 и 17 май 2018 г., от 17:00 до 20:30 ч. в работното ателие на The Business Institute.

Умения на фокус

Тази работилница ще помогнe на участниците да:

 • подобрят основните си познания и умения по преговори, необходими в ежедневната бизнес практика;
 • се запознаят и упражнят методиката „Кръг на стойността“ на Harvard Business Publishing;
 • подобрят практичните си умения за изграждане на печеливша стратегия при преговори;
 • разберат значението на “умните замени” в хода на преговорите;
  упражнят уменията си за създаване и развитие на дългосрочни партньорски взаимоотношения;
 • научат различни подходи и техники за генериране на опции за баланс в интересите на страните;
 • упражнят различни подходи за справяне в трудни преговорни ситуации.

За кого

Работилницата е насочена към бизнес практици, които имат базови умения за водене на преговори и целят да ги усъвършенстват в практичен и реален бизнес контекст. Най-подходяща е за експерти и практици, на които ежедневната им бизнес практика налага да участват в преговори със значим за бизнеса ефект – продажби, покупки и доставки, придобиване на активи.

Работилницата е подходяща и за мениджъри и собственици на бизнес, които имат нужда или интерес да доусъвършенстват своите знания и умения в областта на преговорите.

Практичен и интерактивен подход

Работилницата ще даде възможност на участниците да получат добре балансиран микс между:

 • представяне на подход от практиката и споделяне на опит от фасилитатора
 • примери и илюстрации на успешни преговорни ситуации
  практически задания и работа по реални казуси
 • дискусии, обсъждане на решенията, дебриф и обратна връзка по задачите.

Ако имате интерес или въпроси как да се включите в работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.