EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 1-10.11.2019 г.

В EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 1-10.11.2019 г. ви представяме най-интересните и важни бизнес събития и обучения за следващите 10 дни, публикувани в EventsPRO.bg I Бизнес събитията в България

Общо 34 бизнес събития и обучения за периода


Препоръчваме: Подаряваме 2 ВИП билета за Семинар „Решение за 1 милион долара“ с Роберт Ролих, София, 5.11.2019 г.


01.11.2019 г. (петък)

Обучение „Трудови правоотношения. Отсъствия, създаване на документация. Трудови досиета.“, София

ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ – ПРАКТИЧЕСКО БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ Трикове и техники от класическата презентация и нови тенденции в презентирането, София

Обучение „ЗМИП – промени 2019 и актуална практика. Националната оценка на риска и вътрешните правила.“, София

Обучение „Маркетинг и креативност за успешни брандове“, Пловдив


02.11.2019 г. (събота)

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – СОФИЯ, София (02-24.11.2019 г.)

Серия работилници за личностно израстване, София (02-22.11.2019 г.)

Практически тренинг за продажби по телефон, София

Професионален курс по Графичен дизайн, София (02.11.2019 г. – 01.11.2020 г.)


04.11.2019 г. (понеделник)

Обучение „ACCA Advanced Financial Management Face-to-Face Training with MDV“, София (04-05.11.2019 г.)

Обучение „Индустриална логистика и производствен инженеринг“, София (04-05.11.2019 г.)


05.11.2019 г. (вторник)

Семинар „ДДС – актуални въпроси и очаквани новости в ЗДДС от 1 януари 2020 г.“, Варна

Семинар „Решение за 1 милион долара“ с Роберт Ролих, София

Курс „Английски език за счетоводители“ – втора част, София (05.11.-05.12.2019 г.)

Конференция: „ИЗОБРЕТАТЕЛСТВО И ИНОВАТИВНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“, Дупница


06.11.2019 г. (сряда)

Семинар „ЦАИС „ЕОП“. Практически и правни проблеми при възлагането на обществените поръчки чрез Централизираната автоматизирана информационна система „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“, София

Обучение „GDPR – година по-късно… Знаем ли какво да правим?“, София

Курс по управление на киберрисковете, София (06-07.11.2019 г.)

СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО – международно изложение за мляко и млечни продукти, София (06-09.11.2019 г.)

Всички събития от деня може да видите тук (12 събития)


07.11.2019 г. (четвъртък)

Обучение „Root Cause Analysis“, София

Лекция „Как да проведем ефективна Retrospective среща“, София

Семинар „Телефонни продажби и ефективни телефонни комуникации“, София

Практически семинар „Новото в трансферното ценообразуване“, София

Семинар „Данъчни аспекти на сделките между свързани лица и новости в трансферното ценообразуване“, София


09.11.2019 г. (събота)

ACCA Taxation Face-to-Face Training with MDV, София (09-10.11.2019 г.)

Ден на отворените врати в IT STEP- 9 ноември, София

Обучение „Диагностика и превенция от стрес и Бърнаут (Burnout) в работата“, София


Ако искате и вашето събитие да бъде публикувано в EventsPRO.bg, моля изпратете информация на EventsPRO.bg Mail. Регистрираните потребители могат сами да публикуват и управляват информацията за своите събития.