Практически семинар „Новото в трансферното ценообразуване“

Приключило

7 ноември 2019

София

Практически семинар „Новото в трансферното ценообразуване“

Дата:

7 ноември 2019, четвъртък

Час:

08:30 - 12:45

Достъп:

Такса участие

Място:

Парк Хотел Москва, София, ул. Незабравка № 24

За контакти:

Елинка Рашкова , 0879 54 54 26, 02 974 17, E-Mail

Организатори:

РААБЕ България

За събитието

РААБЕ България има удоволствието да Ви покани на
практически семинар:

Нови правила за изготвяне на документация за целите на трансферното ценообразуване в сила от 1 януари 2020 г.

Лектор: Десислава Калудова – магистър по международни икономически отношения в УНСС. Притежава дългогодишен опит в сферата на международно данъчно облагане, в т. ч. прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане, правилата за трансферно ценообразуване, международния обмен на информация и сътрудничество за данъчни цели.

Дата: 7.11.2019 г., София, парк-хотел Москва, ул. Незабравка №25

Предназначен за: Счетоводители, данъчни и финансови експерти, консултанти, които обслужват или работят в дружества, които са част от многонационална група предприятия

Предимства за участниците в семинара: Ще се запознаят с изискванията към документацията за доказване на пазарния характер на сделките между свързани лица. Тези изисквания влизат в сила от 1 януари 2020 г. с промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), обн., ДВ, бр. 64 от 2019 г. Участниците ще бъдат запознати с целите на въвеждането на новите правила, както и с обхвата по отношение на лицата, съдържанието на документалните досиета и сроковете за тяхното изготвяне..

Програма на семинара

08:30 – 09:00 ч. Регистрация на участниците
09:00 – 10:30 ч.
– Цели на въвеждането на правила за изготвянето на документация за трансферно ценообразуване
– Лица, задължени да изготвят документация. Изключения
– Правила за изчисляване на праговете по сделките, попадащи в обхвата на документацията
– Местно досие. Съдържание – обща информация за месното дружество и неговата бизнес стратегия
10:30 – 11:00 ч. Кафе-пауза
11:00 – 12:30 ч.
– Местно досие. Съдържание – описание на контролираните сделки на местното дружество и методологията за определяне на пазарните цени
– Обобщено досие. Съдържание – общо описание на дейността и бизнес стратегията на групата, контролирани сделки, функции, нематериални блага, финансови операции на групата
– Срокове за изготвяне на документацията
– Санкции при неспазване на новите документални изисквания
12:30 – 12:45 ч. Приключване на семинара. Раздаване на сертификати.

За лектора: Десислава Калудова е магистър по международни икономически отношения в УНСС. Притежава дългогодишен опит в сферата на международно данъчно облагане, в т. ч. прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане, правилата за трансферно ценообразуване, международния обмен на информация и сътрудничество за данъчни цели.

Вход на събитието: С предварителна регистрация! Местата са ограничени!

Такса за участие: 216,00 с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузa, сертификат за преминато обучение.

20% Отстъпка за абонати на наши издания 172,80 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация.

За регистрация: https://expert.raabebg.com/seminari/novi-pravila-za-izgotvyane-na-dokumentaciya-za-celite-na-transfernoto-cenoobrazuvane