Обучение „Видове регистри и каталози, отразяващи рецензираните издания в България“

Приключило

16 юли 2019

София

Обучение „Видове регистри и каталози, отразяващи рецензираните издания в България“

Дата:

16 юли 2019, вторник

Час:

03:30 PM - 04:30 PM

Достъп:

Такса участие

За контакти:

E-Mail

За събитието

Семинарът за университетски преподаватели и докторанти „Видове регистри и каталози, отразяващи рецензираните издания в България“ ще се проведе на 16 юли 2019 г. от 15.30 ч. до 16.30 ч. в залата за екипна работа в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д. н.“ на Библиотеката на Нов български университет. Участниците се запознават с обхвата и методите за провеждане на търсене в Национален регистър на издаваните книги в България, Международен център за регистрация на периодични издания (International Centre for the registration of serial publications, CIEPS), популярен още като  Международен център за ISSN (ISSN International Centre), каталог на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (COBISS.BG), Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране и списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в Scopus и Web of science, поддържани от НАЦИД.

Необходима е регистрация на бюро „Справочно библиографска информация“, тел. 02/8110296 или имейл library@nbu.bg.  Местата са ограничени. Семинарите могат да се посещават от преподаватели и докторанти без принадлежност към Нов български университет.