Обучение „Управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали“

Приключило

3 септември 2019

София

Обучение „Управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали“

Дата:

3 септември 2019, вторник

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Учебна зала на Алфа Куолити, София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882 62 60 60 , E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

Обучението представя действащите нормативни изисквания и произтичащите от тях задълженията, свързани с управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните строителни материали. Целта на обучението е:

да дадем насоки за конкретно прилагане на закона във вашата ежедневна работа;
да придобием необходимата компетентност за изпълняване на произтичащите от него задължения в областта на управлението на отпадъците и изискванията при влагане и пускане на пазара на рециклираните строителни материали.
АУДИТОРИЯ

Семинарът е предназначен за участниците в строително-инвестиционния процес: инвеститори (възложители), изпълнители (строители и лица, извършващи разрушаване), проектанти, консултанти, надзорници. Както и за лицата, извършващи дейности с отпадъци: транспортиране на строителни отпадъци; оператори на съоръжения за подготовка за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци; оператори на площадки за съхраняване и третиране на строителни отпадъци; оползотворяване в обратни насипи

ТЕМАТИКА

запознаване с действащите нормативни изисквания и произтичащите от тях задълженията на лицата, свързани с управление на строителните отпадъци;
насоки за коректното класифициране на строителните отпадъци;
запознаване и приложение на изискванията за водене на отчетност по дейности със строителни отпадъци;
запознаване и приложение на условията и реда при управление на строителните отпадъци по време на строителството и премахването на строежи;
запознаване с изискванията за пускане на пазара и влагане в строежи на рециклирани строителни материали;
запознаване с основните технологии за третиране на строителните отпадъци.
МЕТОД НА РАБОТА

лекционно запознаване с действащата нормативна база;
презентация, чрез практически примери с документи и текстове;
разглеждане и обсъждане на проблеми от практиката.
ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Персонално
Публично
Фирмено
РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми