Уебинар „Актуални въпроси на трудовото законодателство“

Приключило

25 септември 2020

Online

Уебинар „Актуални въпроси на трудовото законодателство“

Дата:

25 септември 2020, петък

Час:

09:30 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Тодор Стоянов, 02 9515854, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

25 септември 2020 г., 9.30 – 13.30 ч.
Онлайн семинар
Лектор: Теодора Дичева, експерт по трудово право

ПРОГРАМА:

Актуални промени в трудовото законодателство.
Трудови договори за допълнителен труд (чл. 110, чл. 111 и чл. 114 от КТ) и възможности за вътрешно заместване (чл. 259 от КТ).
Особености при сключване на различните видове срочни трудови договори, регламентирани в чл. 68 от КТ.
Подневно и сумирано отчитане на работното време: особености, права и ограничения. Най-важните изисквания на трудовото законодателство при сумирано отчитане на работното време.
Обезщетения в трудовото законодателство:
Обезщетенията, предвидени в чл. 213 от КТ (при недопускане до работа) и при временно отстраняване от работа (чл. 214 от КТ). Сравнение на двете правни възможности във връзка с прилагането им.
Обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на работа на възстановен работник или служител (чл. 225 от КТ).
Обезщетение при трудоустрояване (чл. 217 от КТ).
Обезщетение за неспазено предизвестие (чл. 220 от КТ) и при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие (чл. 221 от КТ).
Обезщетенията, регламентирани в чл. 222 от КТ – особености на всяко от тях и ред за прилагането им.
Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня на неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

 

Цена 80 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка.

В цената са включени лекция и материали.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF